Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej

 

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  asystent w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.64.2021

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Karolina Bogacz-Kańka

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa zaakceptowała kandydaturę Pani dr Karoliny Bogacz-Kańki na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2021/2022, ponieważ przedstawiona dokumentacja daje przesłanki dla włączenia w tok pracy jednostki wartościowego pracownika naukowo-dydaktycznego.

Największym osiągnięciem Pani dr Bogacz-Kańki jest napisanie dysertacji doktorskiej na seminarium prof. dr hab. Haliny Kurek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; Kandydatka cieszy się też rekomendacją tej wybitnej językoznawczyni. Żywo zainteresowana współczesnym dyskursem religijnym protestantów, Pani Doktor ma szansę rozwijać się naukowo w Zakładzie, w którym powstała szkoła analizy dyskursu
i w którym prowadzone są badania sztuki retorycznej. Choć wiele zainteresowań lingwistycznych wskazanych w dokumentacji nie zostało jeszcze uwierzytelnionych
w publikacjach Kandydatki, wolno przypuszczać, że w twórczej atmosferze Zakładu rychło się to zmieni. Obiecujący jest zwłaszcza udział Pani dr Bogacz-Kańki w redagowaniu Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Krakowie, spodziewamy się bowiem, że filolożka
z doświadczeniem leksykograficznym chętnie włączy się w Zakładzie w działania Pracowni nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich i będzie współpracować przy tworzeniu poszerzonego korpusu nazw żeńskich oraz upublicznieniu go w Internecie.

W Zakładzie potrzebny jest bardzo dobry nauczyciel trzech przedmiotów kursowych gramatyki opisowej języka polskiego. Są to konwersatoria dla I i II roku polonistyki: Fonetyka z fonologią; Morfologia (słowotwórstwo i fleksja); Składnia z elementami tekstologii. Pani dr Bogacz-Kańka ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podwójne studia filologii polskiej – podwójne, bo z realizacją dwóch specjalności: nauczycielskiej
 i w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Mimo że dotąd prowadziła zajęcia
z gramatyki opisowej jedynie w ramach praktyk doktoranckich, z pewnością sprosta temu wyzwaniu, mając doświadczenie glottodydaktyczne (obecnie pracuje jako lektorka w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prawdopodobnie potrafi świetnie wykształcić w polonistach rozumienie języka jako systemu, tym bardziej że zna cztery języki obce.

Z kolei aktywność Kandydatki w studenckich kołach naukowych podczas studiów oraz w Kole Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego w teraźniejszości pozwala prognozować, że Pani dr Karolina Bogacz-Kańka będzie gotowa zaangażować się także w działalność popularyzatorską Zakładu Współczesnego Języka Polskiego.