Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.01.2011 r. w sprawie trybu dokonywania zakupów na towary i usługi w UWr.pdf (34,93KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.01.2011 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.pdf (32,06KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3.02.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji i uzupełnienia systemu kontroli zarządczej w UWr.pdf (29,51KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.02.2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. wynajmu powierzchni komercyjnych w BU.pdf (28,74KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.03.2011 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. Etyki.pdf (44,54KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8.03.2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011-2012 w UWr.pdf (31,39KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.03.2011 r. o powołaniu Komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej i Archiwum UWr.pdf (46,30KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.03.2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw orderów i odznaczeń.pdf (29,31KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru technicznego zadania pod nazwą Wykonanie instalacji telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania w gmachu głównym UWr.pdf (41,38KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania założeń zmian organizacyjnych w komórkach administracyjnych pionu techniczno-inwestycyjnego podporządkowanych Kanclerzowi UWr.pdf (28,31KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.04.2011 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2011 r. w UWr.pdf (24,19KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zmiany terminu Dnia Rektorskiego w roku akademickim 2010-2011 w UWr.pdf (77,34KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.04.2011 r. informujący o przeprowadzeniu w UWr w dniu 12.05.2011 r. zajęć piątkowych.pdf (78,98KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.05.2011 r. w sprawie likwidacji Komisji ds. pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (38,18KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.pdf (46,96KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.06.2011 r. w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (37,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego remontu skrzydła północnego i Akwarium budynku Instytutu Zoologicznego.pdf (46,43KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.07.2011 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 2011-2012.pdf (89,31KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Zespołu ds. przygotowania założeń merytorycznych dot. informatyzacji UWr.pdf (61,24KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.07.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania założeń merytorycznych dotyczących informatyzaji UWr.pdf (59,96KB)

PDFKomunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf (23,34KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf (23,34KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w UWr.pdf (37,94KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbiotu technicznego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Biblioteki Głównej UWr.pdf (32,51KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.11.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia 5 procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf (30,75KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie obowiązku publikacji na stronach internetowych ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich UWr.pdf (45,58KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.11.2011 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ich ewidencji i obiegu w UWr.pdf (31,99KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.pdf (60,93KB)