Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:  wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.37.2021

Data ogłoszenia: 19.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Lech Zdunkiewicz

Uzasadnienie: Komisja uznała, że kandydatem, który jednocześnie spełnia wszystkie warunki konkursu oraz przedstawił najbardziej przekonującą dokumentację konkursową jest mgr Lech Zdunkiewicz. Tym samym Komisja przychyliła się do wyników opiniowania Rady Instytutu Filologii Angielskiej, Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo oraz Rady Wydziału Filologicznego, które również udzieliły rekomendacji kandydaturze mgr. Zdunkiewicza.

Propozycja mgr. Zdunkiewicza została oceniona jako najbardziej przemyślana tematycznie i najbardziej pieczołowicie rozpisana pod względem formalnym. W jego sylabusie oprócz krótkiego opisu kursu i listy tematów poszczególnych zajęć znalazły się także odniesienia do zakładanych efektów kształcenia, informacja o formach zaliczenia, zalecana literatura oraz propozycje tematów prezentacji.

Komisja najwyżej oceniła także dorobek naukowy mgr. Zdunkiewicza, który w ciągu ostatnich trzech lat opublikował dwa wysoko punktowane artykuły naukowe (po 70 punktów według obowiązującej listy czasopism MEiN).