Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.127.2021

Data ogłoszenia: 17.05.2021 r.

Termin składania ofert: 18.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.07.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 10

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Oskar Meller

Uzasadnienie:  

Spośród zgłoszonych kandydatur tylko dwie spełniały wszystkie warunki konkursu. Drugim z kandydatów, którego zaakceptowała Komisja był mgr Oskar Meller.

  • mgr Oskar Meller – obecnie zatrudniony w wymiarze ½ etatu asystenckiego w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku
  • uczestnik III roku studiów doktoranckich, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą twórczości Tomasza Pułki oraz wpływowi tego poety na twórców urodzonych w latach 80. i 90. XX w., rozprawa jest bardzo zaawansowana (dotąd powstała przeszło połowa pracy);
  • publikuje w wysoko punktowanych i ważnych czasopismach (m.in. „Teksty Drugie”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”) oraz prestiżowych tomach zbiorowych;
  • równolegle z rozprawą doktorską młody badacz pracuje nad monografią opisującą nieoczywiste tradycje w nowej polskiej poezji i tendencje rozwojowe towarzyszącej jej krytyki;
  • pasją Mellera jest krytyka literacka, którą uprawia intensywnie i z rozmachem, stale współpracując m.in. z „Literaturą na Świecie”, „Nowymi Książkami” czy prowadząc felieton w magazynie „Wizje”;
  • Meller posiada też kompetencje edytorskie i redakcyjne, jako redaktor monografii naukowych współpracuje z wrocławską Oficyną Wydawniczą „Atut”;
  • jest również nadzwyczaj kompetentnym, sprawnym, rzetelnym i bardzo lubianym przez studentów dydaktykiem, prócz ćwiczeń prowadzi też wykłady (na studiach zaocznych: z literatury po 1989 r., historii wojennej i powojennej literatury polskiej, wielkich powieści światowych XX i XXI wieku);
  • dzięki walorom szczególnie cennym w pracy zespołowej – obowiązkowości, gotowości bezinteresownego niesienia pomocy kolegom i zaangażowaniu w działania zespołu – doktorant sumiennie zapracował na zaufanie, jakim cieszy się w macierzystym Zakładzie