Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  asystent w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.128.2021

Data ogłoszenia: 17.05.2021 r.

Termin składania ofert: 18.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.07.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Daria Murlikiewicz 

Uzasadnienie:  

Dr Murlikiewicz sprawdziła  się już merytorycznie, metodycznie, komunikacyjnie  i organizacyjnie- jest świetnym i sprawdzonym dydaktykiem.

1/ Dokumentacja dr Murlikiewicz zawiera dużą liczbę publikacji naukowych (zarówno literaturoznawczych jak i dydaktycznych), w tym monografię, która ma ukazać się drukiem lada dzień; 

2/ Jej biografia naukowa (autoreferat) pokazuje  umiejętne łączenie teorii i praktyki; jest bowiem wieloletnim nauczycielem j. polskiego w szkole ponadpodstawowej – co wyróżnia dr Murlikiewicz spośród innych kandydatów, pracuje bowiem w  XIV LO od 2014 roku – prestiżowym, jednym z najlepszych w Polsce (a od 2017 – pracuje także na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Regionalnym Ośrodku Edukacji);  P. Murlikiewicz pokazuje swój dorobek zarówno jako literaturoznawczyni, jak i wprawny dydaktyk  - praktyk;  wypromowała bowiem wielu olimpijczyków, jest członkinią Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla SP, zresztą sama jest laureatką olimpiady polonistycznej.

3/ Wyjątkowo spójne i przekonujące, wyróżniające się merytorycznie na tle innych propozycji, projekty zajęć dydaktycznych (zarówno z historii literatury: Różewicz –Norwid, jak i dydaktyki języka polskiego: analiza i interpretacja poezji współczesnej – „czuły nauczyciel” jak „czuły narrator” (Tokarczuk) i czytający uczeń; w jej projektach dydaktycznych pojawiają się twórcze pytania stawiane uczniom, przy okazji omawiania klasyki – którą docenia i promuje;

4/ znakomite oceny studentów  filologii polskiej (zajęcia z dydaktyki prowadzone na pół etatu); ma świetny kontakt ze studentami, wpisuje się w naturalną komunikację interpersonalną, dialog, rozmowę; np. w ramach zajęć z dydaktyki języka polskiego - prowadziła z bardzo dobrym skutkiem warsztaty dla studentów o kanonach szkolnych lektur; jest otwarta na dyskusje o zmianach w programach nauczania.

5/ zaświadcza liczny udział w konferencjach naukowych i  działania związane z organizacją międzynarodowych konferencji (np. „Mentor w literaturze, kulturze i edukacji – czy dziś potrzebny?” – wielka międzynarodowa konferencja, przy której dr Murlikiewicz sprawdziła się znakomicie, biorąc udział także w nauczycielskim panelu);

6/ Zakładowi Metodyki, który zakłada interdyscyplinarność działań i kontakt ze środowiskami lokalnymi (tu we Wrocławiu), zależy bardzo na kontakcie ze szkołami wrocławskimi – Dr Murlikiewicz jest także znakomicie do tego przygotowana – zna nauczycielskie środowisko wrocławskie (Zakładowi zależy na osobie, która mieszka i pracuje we Wrocławiu)

7/ jeśli chodzi o interdziedzinowość:  jest absolwentką filozofii (na poziomie licencjackim), iberystyki ( na poziomie licencjackim) oraz specjalizacji nauczycielskiej (poziom mgr)  – ścieżka polski – historia (zatem w zapleczu jest także historia), co dla Zakładu Metodyki jest kwestią ważną, ponieważ od 15 lat realizuje z powodzeniem łączenie dwóch przedmiotów i powadzi zajęcia także z dydaktyki historii;

8/łączy tradycję z nowoczesnością – p. Murlikiewicz  zajmuje się nowymi technologiami w nauczaniu i tutoringiem (ukończyła wiele dodatkowych szkoleń i kursów – poświadczonych certyfikatami);

9/zna języki obce, np. angielski, hiszpański, portugalski, niemiecki.

10/. jest uczestniczką dużego projektu „Program Operacyjny. Wiedza, edukacja, rozwój.  E- podręczniki dla II etapu szkolnego” i znakomicie sobie radzi jako autorka konceptów lekcji oraz scenariuszy.