Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w budynkach Wydziału Chemii UWr.pdf (13,90KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.01.2009 r. w sprawie odwołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).pdf (20,08KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.01.2009 r. o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.pdf (12,67KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.01.2009 r. w sprawie odwołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu.pdf (11,49KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.01.2009 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu w UWr.pdf (14,14KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2009 r. o powołaniu na UWr Komisji ds. orderów i odznaczeń.pdf (22,13KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.02.2009 r. w sprawie obowiązku badań lekarskich pracowników UWr.pdf (21,81KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02.04.2009 r. o powołaniu Komisji ds. pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (23,64KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Aktualizacji Wewnętrznych Aktów Normatywnych UWr.pdf (19,72KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.04.2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji do sprawy sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Krokusy w Karpaczu.pdf (24,95KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.05.2009 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2009-2010 w UWr.pdf (24,69KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.06.2009 r. w wsprawie zakupów na dostawy i usługi.pdf (19,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.07.2009 r. w sprawie wskazania trybu akceptacji zakresów działań.pdf (19,18KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.07.2009 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr na rok akademicki 2009-2010.pdf (29,43KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.08.2009 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.pdf (14,70KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie ewidencji urządzeń kopiujących użytkowanych w komórkach administracyjnych Administracji Centralnej.pdf (47,98KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zakupów na wymienione towary i usługi.pdf (28,16KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf (24,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (23,01KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.11.2009 r. w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne.pdf (21,94KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego USOS.pdf (25,24KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.12.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (29,27KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2010 r. w UWr.pdf (23,29KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego.pdf (21,57KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie stawek za usługi transportowe w UWr.pdf (22,37KB)