Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918r. Instytutu Filologii Polskiej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po  1918 r. Instytutu Filologii Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110 127.2021

Data ogłoszenia: 17.05.2021r.

Termin składania ofert: 18.06.2021r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.07.2021r.

Ilość zgłoszeń: 10

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Kamil Nolbert

Uzasadnienie:

Spośród zgłoszonych kandydatur tylko dwie spełniały wszystkie warunki konkursu. Pierwszym z kandydatów, którego zaakceptowała Komisja był mgr Kamil Nolbert.

  • mgr Kamil Nolbert – obecnie zatrudniony w wymiarze ½ etatu asystenckiego w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku;
  • przygotował i w najbliższym czasie złoży rozprawę doktorską poświęconą krytycznoliterackiej i poetyckiej twórczości Piotra Sommera;
  • publikuje w renomowanych i wysoko punktowanych czasopismach (m.in. „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Filoteknos”);
  • zorganizował konferencję naukową „Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład” (IFP UWr 20-21.03.2019);
  • jest niezwykle sprawnym, odpowiedzialnym i cenionym przez studentów dydaktykiem, w Zakładzie prowadzi zajęcia o profilu historycznoliterackim i komparatystycznym;
  • Nolbert wyróżnia się cennymi przymiotami społecznymi, dał się poznać jako pomocny, pracowity, koleżeński i godny zaufania współpracownik;
  • do Zakładu wniósł także kompetencje edytorskie (od czterech lat współpracuje z Biurem Literackim w zakresie wydawania czasopisma „biBLioteka” i prowadzenia strony internetowej wydawnictwa);
  • talent organizacyjny (potwierdzony m.in. czteroletnią działalnością w Samorządzie Doktoranckim WF czy doświadczeniem w zarządzaniu projektami unijnymi dotyczącymi kulturowego dziedzictwa regionu).