Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o roztrzygnięciu konkursu na stanowisko lektora w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  lektor w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.105.2021

Data ogłoszenia: 20.04.2021 r.

Termin składania ofert: 24.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 30.06.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Marcin Jura

Uzasadnienie:  Pan mgr Marcin Jura spełnia wszystkie wymagania konkursowe z naddatkiem. Spośród zgłoszonych kandydatów jako jedyny ma ministerialne uprawnienia do bycia egzaminatorem języka polskiego jako obcego oraz do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych. Taka osoba jest niezbędna w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, będącej ważnym ośrodkiem egzaminacyjnym na Dolnym Śląsku. Marcin Jura współpracuje ze Szkołą od 2007 roku, a od marca 2020 roku został zatrudniony na półtora roku w Szkole na stanowisku lektora języka polskiego. Dał się poznać jako osoba rzetelnie podchodząca do swoich obowiązków, a prowadzone przez niego zajęcia zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Dodatkowo kształci kandydatów na lektorów na studiach podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na UWr. W ciągu trzynastu lat pracy w Szkole przeprowadził ponad 11 000 godzin dydaktycznych. Jest autorem wielu publikacji na temat nauczania języka polskiego jako obcego, zajmuje się wykorzystywaniem metod glottodydaktycznych w pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Jest jednym z pionierów takich badań w Polsce, a ich rezultaty regularnie publikuje w fachowych czasopismach. Ponadto bierze udział w międzynarodowych projektach badawczo-edukacyjnych.