Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.01.2006 r. o powołaniu w UWr Komisji Przetargowej do wyboru wykonawcy inwentaryzacji budowy Biblioteki Głównej UWr.pdf (12,45KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.01.2006 r. o powołaniu w Uniwersytecie Wrocławskim Rady Sportu.pdf (11,53KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.02.2006 r. w sprawie stosowania w UWr wzoru Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nie ujętych programem studiów.pdf (51,92KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.04.2006 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzeniu odbioru inwestycji pod nazwą II etap budowy Instytutu Informatyki UWr.pdf (21,10KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.05.2006 r. o powołaniu Zespołu Spisowego do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji budynków i budowli UWr.pdf (12,39KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w UWr.pdf (19,37KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.06.2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006-2007 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (19,79KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.06.2006 r. o powołaniu Zespołu do spraw ustalenia listy rankingowej grantów aparaturowych do MNiSW.pdf (19,41KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.07.2006 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w UWr.pdf (21,03KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.07.2006 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kwestora i Dyrektora ds. Technicznych w UWr.pdf (18,48KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.07.2006 r. o nadaniu nazwy sali na WNHiP UWr.pdf (11,22KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.07.2006 r. o pozycjonowaniu strony internetowej UWr.pdf (23,77KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w obiektach Administracji Centralnej UWr.pdf (21,56KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.10.2006 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2006-2007 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (17,87KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.11.2006 r. w sprawie wprowadzenia nowego systemu dystrybucji wewnętrznych aktów normatywnych UWr.pdf (18,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.11.2006 r. o składzie Uczelnianej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych w UWr.pdf (22,36KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.12.2006 r. w sprawie stosowania w UWr wzoru - Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.pdf (35,76KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.12.2006 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie UWr.pdf (11,71KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w zarządzeniu nr 143 z 2006 roku Rektora UWr z dnia 01.12.2006 r. - warunki i tryb kierowania pracowników i studentów UWr za granicę.pdf (40,50KB)