Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu:

Data ogłoszenia: 28.04.2021 r.

Termin składania ofert: 28.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 30.06.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Joanna Kotowska-Miziniak

Uzasadnienie:  Dr Joanna Kotowska-Miziniak spełnia wszystkie warunki konkursu na stanowisko adiunkta w ZLiKF IFR, a jako jedyna spośród wszystkich kandydatek niezwykle istotne wymogi:

- udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa francuskiego, a w szczególności literatury francuskiej XX wieku i najnowszej, w tym monografii autorskiej;

- doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z teorii literatury, kierunków badań literackich oraz historii literatury francuskiej XX wieku ;

- sprecyzowanych planów rozwoju naukowego w zakresie literaturoznawstwa francuskiego oparte o międzynarodowe kontakty naukowe oraz udziału w projektach badawczych.

Ponadto dr Kotowska-Miziniak ma wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami Instytutu Filologii Romańskiej UWr, a jej zajęcia odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym.