Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02.01.2008 r. w sprawie przekazywania protokołów kontroli.pdf (10,61KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.01.2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2008 roku w UWr.pdf (13,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.01.2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w UWr.pdf (20,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.02.2008 r. w sprawie powołania Rady Modułów programu Erasmus Global Studies.pdf (9,50KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.02.2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji do opracowania normatywów archiwalnych dla UWr.pdf (13,54KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.02.2008 r. o zmianie składu Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu.pdf (15,30KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.03.2008 r. w sprawie miejsca przechowywania odpisów aktów notarialnych.pdf (11,22KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.04.2008 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2007-2008 w UWr.pdf (11,63KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.04.2008 r. w sprawie udostępnienia dokumentów w języku angielskim.pdf (20,53KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.05.2008 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na archiwizowanie i przygotowanie dokumentacji do przekazania do Archiwum Uniwerstyckiego lub do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.pdf (12,77KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2008 r. w sprawie upoważnienia do wywozu odpadów.pdf (22,25KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.05.2008 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego studiów doktoranckich w UWr.pdf (21,28KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.05.2008 r. o powołaniu Zespołu do spraw ustalenia listy rankingowej wniosków aparaturowych na 2009 r. kierowanych do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf (19,46KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zaległych urlopów wypoczynkowych.pdf (12,65KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.06.2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008-2009 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (20,17KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.07.2008 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr na rok akademicki 2008-2009.pdf (15,79KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.09.2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 roku w UWr.pdf (20,19KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.09.2008 r. o powołaniu Komisji do spraw Aktualizacji Wewnętrznych Aktów Normatywnych UWr.pdf (19,27KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.10.2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji do sprawy sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Krokusy w Karpaczu.pdf (21,67KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2008 r. w sprawie odwołania wszystkich upoważnień i pełnomocnictw Pani dr Beaty Lenkiewicz - Kanclerza UWr.pdf (12,81KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania okoliczności kradzieży mienia na terenie budowy Biblioteki Głównej UWr.pdf (20,59KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.12.2008 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r. w UWr.pdf (9,84KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.12.2008 r. o powołaniu Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku użytkowanych przez Ośrodek Alliance Francaise.pdf (21,59KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.12.2008 r. o powołaniu Komisji ds. oceny jakości materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy budowie Biblioteki Głównej UWr.pdf (20,69KB)