Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02.01.2008 r. w sprawie przekazywania protokołów kontroli.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.01.2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2008 roku w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.01.2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.02.2008 r. w sprawie powołania Rady Modułów programu Erasmus Global Studies.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.02.2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji do opracowania normatywów archiwalnych dla UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.02.2008 r. o zmianie składu Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.03.2008 r. w sprawie miejsca przechowywania odpisów aktów notarialnych.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.04.2008 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2007-2008 w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.04.2008 r. w sprawie udostępnienia dokumentów w języku angielskim.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.05.2008 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na archiwizowanie i przygotowanie dokumentacji do przekazania do Archiwum Uniwerstyckiego lub do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2008 r. w sprawie upoważnienia do wywozu odpadów.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.05.2008 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego studiów doktoranckich w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.05.2008 r. o powołaniu Zespołu do spraw ustalenia listy rankingowej wniosków aparaturowych na 2009 r. kierowanych do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zaległych urlopów wypoczynkowych.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.06.2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008-2009 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.07.2008 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr na rok akademicki 2008-2009.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.09.2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 roku w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.09.2008 r. o powołaniu Komisji do spraw Aktualizacji Wewnętrznych Aktów Normatywnych UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.10.2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji do sprawy sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Krokusy w Karpaczu.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2008 r. w sprawie odwołania wszystkich upoważnień i pełnomocnictw Pani dr Beaty Lenkiewicz - Kanclerza UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania okoliczności kradzieży mienia na terenie budowy Biblioteki Głównej UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.12.2008 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r. w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.12.2008 r. o powołaniu Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku użytkowanych przez Ośrodek Alliance Francaise.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.12.2008 r. o powołaniu Komisji ds. oceny jakości materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy budowie Biblioteki Głównej UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2008
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  09-01-2008 13:30
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 18:16
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3097
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego