Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna:  Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w  Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Numer konkursu:  DSP.110.134.2021

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021

Termin składania ofert: 26 maja 2021

Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2021

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Wojciech Jurkowski

Uzasadnienie: 

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja konkursowa dokonała oceny kandydatury pana dr. Wojciecha Jurkowskiego w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego pana dr. Wojciecha Jurkowskiego, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.