Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Surowcami Mineralnymi w Instytucie Nauk Geologicznych

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna:  Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi w Instytucie Nauk Geologicznych

Numer konkursu: DSP.110.122.2021

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021

Termin składania ofert: 26 maja 2021

Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2021

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Grzegorz Lis

Uzasadnienie: 

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Komisja konkursowa dokonała oceny kandydatury pana dr. Grzegorza Lisa w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Surowcami Mineralnymi pana dr. Grzegorza Lisa, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.