Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na adiunkta w Zakładzie Studiów Chińskich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  adiunkt w Zakładzie Studiów Chińskich Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.343.2020

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Stefania Skowron-Markowska

Uzasadnienie:

Po zapoznaniu się z przedłożoną przez dr Stefanią Skowron-Markowską dokumentacją (m.in. odpis dyplomu doktora, spis publikacji naukowych, autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, plan rozwoju naukowego) stwierdzono, że spełnia ona kryteria stawiane osobie zatrudnionej na stanowisku adiunkta. Pani dr Skowron-Markowska jest związana z UWr od roku 2010. Od chwili zatrudnienia w UWr na stanowisku starszego wykładowcy bardzo aktywnie włączyła się w prace na rzecz specjalizacji dalekowschodniej i kierunku sinologia. Realizując rozmaite zajęcia dydaktyczne regularnie publikowała artykuły naukowe, uczestniczyła i organizowała konferencje naukowe i wydarzenia o charakterze popularnonaukowym. Obecnie jest w trakcie przygotowywania monografii habilitacyjnej, poświęconej podróżom polskich adeptów i pionierów chińskich sztuk walki do Chin. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, które zaowocowało w roku 2020 przyznaniem jej Nagrody Rektora UWr.