Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna:  Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w  Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Numer konkursu:  DSP.110.4.2021

Data ogłoszenia: 24 luty 2021

Termin składania ofert: 25 marca 2021

Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2021

Ilość zgłoszeń: 1

Konkurs nie został rozstrzygnięty

Uzasadnienie: 

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja konkursowa dokonała oceny Kandydata w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono, że Kandydat nie spełnia w satysfakcjonującym stopniu wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie. W szczególności zwrócono uwagę na to, że jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z dyscypliną nauki o Ziemi i środowisku a tylko w niewielkim stopniu gospodarki przestrzennej – stwierdzono rozbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie. Konkurs nie został rozstrzygnięty.