Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.02.2004 r. o zmianie składu Uczelnianej Komisji Przetragowej do spraw Remontowo-Budowlanych.pdf (12,09KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.02.2004 r. o zmianie nazwy i składu Uczelnianej Komisji Przetargowej do spraw Zakupów i Usług.pdf (12,21KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.03.2004 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.pdf (14,30KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2004 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego w UWr.pdf (18,91KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4.05.2004 r. w sprawie stosowania w UWr wzoru Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nie ujętych programem studiów.pdf (51,36KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.05.2004 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w UWr.pdf (20,01KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2004 r. o powołaniu Zespołu roboczego dla przygotowania projektu zagospodarowania i rewaloryzacji budynków Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historyczno-Pedagogicznych UWr.pdf (12,52KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.06.2004 r. o zmianie składu Komisji do przygotowania zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w UWr.pdf (20,08KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.06.2004 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2004-2005 w UWr.pdf (19,69KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.07.2004 r. w sprawie powołania w UWr Komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego Budowa Instytutu Informatyki UWr - Etap II.pdf (11,83KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.09.2004 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika Działu Nauczania UWr.pdf (18,52KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.11.2004 r. powołujące Komisję do zbadania wyborów do Samorządu Studenckiego UWr.pdf (19,53KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.12.2004 r. powołujące Zespół do likwidacji szkody popożarowej na WCh UWr.pdf (19,35KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.12.2004 r. powołujące w UWr Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego.pdf (22,78KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.12.2004 r. wyznaczający administratora bezpieczeństwa informacji w UWr.pdf (19,33KB)