Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszy wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Konkurs na stanowisko:  starszy wykładowca w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.72.2021

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Maria Giej

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie PNJR do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 4 Kandydatów:

 

1. Dr Maria Giej

2. Dr hab. Olena Gonchar

3. Prof. Evgenii Nikolskii

4. Mgr Martyna Sienkiewicz.

 

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów z powodu niespełnienia wymogów zawartych w treści konkursu – brak kompletu wymaganych dokumentów u dr hab. Oleny Gonchar i prof. Evgenia Nikolskiego, do dalszej procedury konkursowej dopuściła dwie kandydatury, którymi były:

1. dr Maria Giej

2. mgr Martyna Sienkiewicz.

Po zapoznaniu się z postaciami obu Kandydatek Komisja Konkursowa stwierdziła, że:

 

Magister Martyna Sienkiewicz w chwili przystępowania do konkursu nie posiadała tytułu doktora, a jej obrona pracy doktorskiej miała miejsce 05.05.2021. Magister Sienkiewicz posiada bardzo małe doświadczenie w pracy ze studentami i prowadzeniu zajęć z PZJR,
o czym mogą świadczyć: czas prowadzenia zajęć dydaktycznych z PNJR – 1 semestr,
a także poziom przygotowanego projektu zajęć PNJR – praca z tekstem dla studentów
3 roku filologii rosyjskiej, brak informacji o odbyciu szkoleń podnoszących kwalifikacje, znajomości nowoczesnych metod i technologii nauczania języka rosyjskiego. Pani Martyna Sienkiewicz posiada bardzo skromny dorobek naukowy, organizacyjny
i dydaktyczny w porównaniu z jej Kontrkandydatką dr Marią Giej.

Doktor Maria Giej spełnia wszystkie wymagania konkursowe, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z PNJR – 23 lata pracy na etacie asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy, w tym okresie prowadziła wszystkie aspekty praktycznego nauczania tego języka, ma bogaty zbiór opracowanych przez siebie narzędzi do prowadzenia zajęć. Jest native speakerem z biegłą znajomością języka polskiego, ukończyła także filologię polską. Pani Maria Giej ma duży dorobek organizacyjny, który świadczy o jej zaangażowaniu w pracę naukową i dydaktyczną, odbyła szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje. Dr Maria Giej pracowała przez ostatnie 2 lata w IFS w Zakładzie PNJR i zna specyfikę pracy w tym zakładzie, chętnie podejmuje współpracę w ramach zakładu i nie ma problemów z porozumieniem się z innymi członkami zakładu. Za pracę dydaktyczną Dr Maria Giej otrzymała bardzo dobre wyniki w ankietach studenckich i jej praca została pozytywnie oceniona przez przełożonych podczas hospitacji zajęć. Jest osobą lubianą przez współpracowników z zakładu PNJR i cenioną za wysoką kulturę, koleżeństwo i bardzo duże doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Reasumując powyższe dane: dr Maria Giej jest najodpowiedniejszą Kandydatką na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie PNJR.

Za wnioskiem tym przemawia to, iż dr Giej prowadziła przez wiele lat wszystkie aspekty PNJR, opracowała programy nauczania, sylabusy i materiały (część była publikowana) do wszystkich aspektów nauczania języka rosyjskiego na filologii rosyjskiej. Jest native speakerem z biegłą znajomością języka polskiego – ukończyła także filologię polską. Odbyła szkolenia podnoszące kwalifikacje dydaktyczne w zakresie nauczania języka na poziomie uniwersyteckim. Dobrze zna polskie środowisko akademickie i specyfikę pracy uniwersyteckiej, od 2 lat związana jest z IFS, gdzie prowadziła zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym i językowym.

Szerokie doświadczenie dydaktyczne i zainteresowania naukowe dr Giej w pełni odpowiadają profilowi pracy Zakładu PNJR.