Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kroatystyki i Serbistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Konkurs na stanowisko:  wykładowca w Zakładzie Kroatystyki i Serbistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.73.2021

Data ogłoszenia: 26.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 5

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Magdalena Połczyńska

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło pięcioro kandydatów, z czego dwoje kandydatów dopełniło wszystkich formalnych wymogów konkursu.

Po zapoznaniu się z dorobkiem kandydatów Komisja stwierdziła, że dr Magdalena Połczyńska spełnia wszystkie warunki konkursu, ponadto wykazała się działalnością organizacyjną i popularyzatorską oraz zna język polski, zaś dołączony plan 30 godzin zajęć jest najbardziej szczegółowy oraz dobrze przemyślany i wpisuje się założenia programowe i potrzeby dydaktyczne Zakładu. Atutem dr Połczyńskiej są także bogate doświadczenie w zakresie przekładu ustnego i pisemnego oraz ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu glottodydaktyki i przekładu.