Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta do zespołu koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  adiunkt do zespołu koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.32.2021

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Marlena Oleksiuk

Uzasadnienie:

Po zapoznaniu się z przedłożoną przez dr Marlenę Oleksiuk dokumentacją (m.in. odpis dyplomu doktora, spis publikacji naukowych, autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, plan badawczy) stwierdzono, że spełnia ona kryteria stawiane osobie zatrudnionej na stanowisku adiunkta. Od chwili zatrudnienia w UWr na stanowisku asystenta aktywnie włączyła się w prace zespołu koreanistycznego i w prace na rzecz ISKŚiO, opublikowała  i przygotowała do druku łącznie osiem prac naukowych, jest w trakcie redagowania monografii naukowej poświęconej związkom Wacława Sieroszewskiego z Koreą, ma też bogate doświadczenie dydaktyczne, które nabyła w trakcie studiów doktoranckich i pracując w roku akademickim 2020/21 na stanowisku asystenta w zespole koreanistycznym.