Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.01.2007 r. w sprawie wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED.pdf (25,35KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.01.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf (14,31KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.01.2007 r. w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego.pdf (17,83KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).pdf (20,90KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu.pdf (15,00KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (19,20KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.02.2007 r. w sprawie zmiany składu zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).pdf (22,19KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf (25,25KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.02.2007 r. w sprawie wykonywania badań mammograficznych pracownicom UWr w wieku 40-50 lat (rok urodzenia 1967-1958) w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED.pdf (23,70KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2007 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego studiów podyplomowych w UWr.pdf (19,29KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.03.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji pod nazwą - Kontynuacja budowy Międzywydziałowego Audytorium UWr.pdf (21,72KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.03.2007 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2006-2007 w UWr.pdf (10,73KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.03.2007 r. o terminach otwarcia magazynu i wydawania poszczególnych asortymentów w Sekcji Zaopatrzenia Działu Logistyki UWr.pdf (12,67KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.04.2007 r. o powołaniu Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora do spraw Technicznych UWr.pdf (12,36KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.04.2007 r. w sprawie wprowadzednia zakazu przebywania osób postronnych i wprowadzania psów na tereny należące do UWr.pdf (17,87KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.05.2007 r. o powołaniu Zespołu do ustalenia listy rankingowej grantów aparaturowych kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf (18,32KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.05.2007 r. o nadaniu Bibliotece WMiI UWr imienia Prof. dr hab. Kazimierza Urbanika.pdf (11,06KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.06.2007 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2007-2008 w UWr.pdf (20,48KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.06.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf (447,08KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf (22,52KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia likwidacji Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf (20,27KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.06.2007 o nadaniu Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Kazimierza Urbanika.pdf (11,39KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji p.n. Adaptacja budynków pokoszarowych Nr 2 i 3 przy ul. Koszarowej we Wrocławiu dla potrzeb WNS UWr.pdf (22,57KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf (22,31KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji p.n. II etap budowy Instytutu Informatyki UWr.pdf (21,22KB)

PDFz dnia 16.07.2007 r. o bezwzględnym zakazie naruszania zabytkowych elementów wyposażenia Auli Leopoldyńskiej.pdf (24,25KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.07.2007 r. wprowadzający zmiany do Komunikatu Rektora UWr z dnia 08.06.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf (79,82KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.08.2007 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr na rok akademicki 2007-2008.pdf (14,60KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.08.2007 r. w sprawie świadczenia usług przewozowych i pocztowych przez firmę DHL Express (Poland) Sp. z o.o. na rzecz UWr.pdf (58,74KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami dydaktycznymi UWr.pdf (12,28KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.08.2007 r. w sprawie zapoznania się członków Uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej z informacjami zawartymi na stronach interetowych UWr dotyczącymi obrony cywilnej.pdf (22,00KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.08.2007 r. w sprawie weryfikacji treści oferty do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (22,22KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf (21,66KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad wynagradzania pracowników administracyjnych w ramach umów cywilnoprawnych.pdf (20,10KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.09.2007 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2007 roku w UWr.pdf (9,65KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.10.2007 r. w sprawie wyborów do władz Samorządu Doktorantów UWr.pdf (18,11KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.10.2007 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Gmachu Głównym UWr.pdf (20,40KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf (18,42KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.10.2007 r. o powołaniu Komisji ds. odbioru remontu elewacji i dachu budynku UWr przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.pdf (19,20KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.10.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf (451,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2007 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Heraldycznej.pdf (18,92KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2007 r. o powołaniu Komisji Rektorskiej do spraw opracowania Strategii Kształcenia Kompetencji Ogólnych na UWr.pdf (14,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.12.2007 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.pdf (26,41KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji technicznej do spraw odbioru budynku przy ul. Garbary 11 we Wrocławiu.pdf (19,05KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji technicznej do spraw odbioru majątku UWr.pdf (18,50KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji do sprawy sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Krokusy w Karpaczu.pdf (20,46KB)