Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kultur Tkankowych Ogrodu Botanicznego

Wrocław, 02.06.2021

 

Informacja o wyniku konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:               Adiunkta w Pracowni Kultur Tkankowych Ogrodu Botanicznego

Jednostka organizacyjna:             Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                         Znak sprawy: WNB.1110.2.2021.MF

Data ogłoszenia:                         19.03.2021

Termin składania ofert:                 18.04.2021

Termin rozstrzygnięcia:                02.06.2021

Ilość zgłoszeń:                            3

Kandydat, który wygrał konkurs:   dr Jakub Szperlik

Uzasadnienie: Po analizie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dra Jakuba Szperlika na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych). Spośród zgłoszonych kandydatów dr Szperlik posiada największe doświadczenie w pracach laboratoryjnych, także na polu dydaktycznym, jak i w dorobku naukowym potwierdzonym publikacjami.