Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.01.2005 r. w sprawie przystąpienia UWr do programu Uczelnia wolna od uzależnień.pdf (20,59KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.01.2005 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2004-2005.pdf (11,85KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.01.2005 r. w sprawie Komisji do wykonania projektu budowlanego z zagospodarowaniem terenu.pdf (20,58KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.02.2005 r. o powołaniu Komisji do opracowania normatywów archiwalnych dla UWr.pdf (13,19KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2005 r. zmieniające termin wypłacania wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej UWr.pdf (24,66KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.03.2005 r. w sprawie podziału kompetencji Prorektora do spraw Ogólnych UWr.pdf (20,55KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.03.2005 r. w sprawie powołania w UWr Komisji Przetargowej do obsługi zadań inwestycyjnych, prac budowlanych, dostaw i usług nieprzekraczających kwoty 60 000 euro.pdf (21,61KB)

PDFKomunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.03.2005 r. w sprawie podziału kompetencji Prorektora do spraw Ogólnych UWr.pdf (20,49KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8.03.2005 r. w sprawie Komisji Przetargowej do spraw Dostaw i Usług.pdf (26,11KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.03.2005 r. w sprawie Komisji Przetargowej do spraw Remontowo-Budowlanych.pdf (26,19KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.03.2005 r. powołujące Uczelnianą Komisję Przetargową do spraw Dostaw i Usług.pdf (26,10KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4.04.2005 r. ustalające dzień wolny od pracy dla pracowników UWr.pdf (10,76KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2005 r. powołujące Komisję do przeanalizowania rozliczeń przy budowie Międzywydziałowego Audytorium na WCh UWr.pdf (21,55KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.06.2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005-2006.pdf (12,71KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.06.2005 r. powołujący Zespół ds. listy rankingowej grantów kierowanych do MNiI.pdf (10,65KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.07.2005 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji do spraw Oceny Stanu Maszyn i Urządzeń w UWr.pdf (23,76KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendium im. prof. Fritza Sterna w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr.pdf (11,20KB)

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.07.2005 r. o powołaniu Zespołu Ekspertów do spraw odbioru od Jednostki Projektowej "Rzyski-Studio Architektoniczne" Sp. zo.o. poprawionej dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pod nazwą - Biblioteka Głowna UWr

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.09.2005 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Gmachu Głównym UWr.pdf (20,17KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5.09.2005 r. o zmianie składu Uczelnianej Komisji do spraw Remontowo-Budowlanych.pdf (19,16KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do spraw sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Karpaczu.pdf (21,04KB)

PDFKomunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005-2006 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (20,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005-2006 w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (20,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.10.2005 r. w sprawie dyżuru w dniu 31.10.2005 r..pdf (19,13KB) 

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.11.2005 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjno-Gospodarczego i Analityka Finansowego UWr.pdf (18,60KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.11.2005 r. o powołaniu Komisji do przeanalizowania rozliczeń rzeczowych i finansowo-księgowych UWr dotyczących budowy Międzywydziałowego Audytorium UWr przy WCh UWr.pdf (22,86KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.11.2005 r. w sprawie powołania w UWr Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budynku Wydziału Chemii UWr.pdf (18,68KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.11.2005 r. w sprawie powołania w UWr Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie projektu remontu i przebudowy Instytutu Historycznego przy ul. Szewskiej 49.pdf (20,27KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.11.2005 r. o powołaniu Zespołu do sporządzenia planu ochrony zabytków UWr.pdf (19,12KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.11.2005 w sprawie ustalenia nazwy Uniwersytetu Wrocławskiego w językach obcych.pdf (17,82KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.12.2005 r. o powołaniu Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowiska informatyków w UWr.pdf (18,56KB)