Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.272.4.2021.KDD

Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego radioteleskopu do obserwacji radiowych słońca i innych obiektów astrofizycznych na potrzeby współpracy z Europejską Agencją Kosmiczna (ESA) dla Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie

The delivery, installation and start of a complete radio telescope for radio observations of the Sun and other astrophysical objects for the needs of cooperation with the European Space Agency (ESA) for the Astronomical Education Centre of the University of Wrocław in Białków

 

16.06.2021 r.

PDFInformacja o wyniku postępowania strona.pdf (90,72KB)
PDFINFORMATION ABOUT THE RESULTS OF THE TENDER PROCEDURE WEBSITE.pdf (93,27KB)

08.06.2021 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (96,11KB)
PDFThe information from the opening of tenders.pdf (95,60KB)

20.05.2021 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (140,52KB)
 

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami nr 1-3.pdf (498,24KB)
DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami nr 1-3.doc (383,50KB)
PDFSpecification of Order Terms (SOT) with Annexes No. 1 -3.pdf (507,82KB)
DOCSpecification of Order Terms (SOT) with Annexes No. 1 -3.doc (310,50KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx (595,28KB)
DOCXAnnexe No. 4 to the SOT - Order Description.docx (596,95KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf (263,20KB)
PDFAnnexe No. 5 to the SOT - Specimen contract.pdf (265,76KB)
 

miniPortal

Formularz do komunikacji dostępny na ePuap/Communication Form available on ePUAP

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 755 153,51 zł

The gross amount the Orderer  it intends to allocate to finance the order: 755 153,51 PLN