Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora uniwersytetu w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych

Wrocław, dnia 5 maja 2021

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: profesor uniwersytetu, badawczo-dydaktyczne

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii

Numer konkursu: WFiA-FT 25022021

Data ogłoszenia: 19.01.2021r.

Termin składania ofert: 25.02.2021r.

Termin rozstrzygnięcia: 05.03.2021r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Pok Man Lo

Uzasadnienie:

Pan dr Pok Man Lo był jedynym kandydatem spełniającym warunki formalne konkursu. Ma 38 lat, doktoryzował się w 2011 r. na University of Pittsburgh, USA. Jest znakomitym naukowcem, na jego dotychczasowy dorobek składają się 24 publikacje (w tym 4 samodzielne) w najlepszych, światowych czasopismach, w tym: 5 w Phys.Rev.C (140 pkt.), 12 w Phys.Rev.D (140 pkt.), 4 w Phys.Lett.B (140 pkt.), 2 w Eur.Phys.J C (140 pkt.) i 1 w Eur.Phys.J A (100 pkt.), punktacja tzw. ministerialna. Od 2015 r. p. dr Lo jest zatrudniony na stanowisku badawczym adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, płatnym z grantów: najpierw Maestro prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha, a obecnie OPUS dr hab. Chihiro Sasaki. Pan dr Lo jest także znakomitym dydaktykiem, wielokrotnie był też zapraszany do wygłaszania wykładów i wystąpień na forum międzynarodowym.