Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:           Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Psychologii Żywienia

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  12.06.2021 na adres praca@uwr.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia kliniczna i zdrowia, psychodietetyka, statystyka, metodologia badań społecznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania wobec kandydata:

 • dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii
 • udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii, psychodietetyki, statystyki, metodologii badań społecznych
 • inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dyspozycyjność

 

DOKUMENTY:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
 5. Wykaz publikacji
 6. Opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata 
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub doktora nauk społecznych w zakresie psychologii