Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2007 roku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie sporządzania planu zakupów i obiegu dokumentów dot. zamówień sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług informatycznych w UWr w 2007 roku.pdf (57,27KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2007 roku z dnia 15.03.2007 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez pracowników UWr.pdf (24,83KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2007 roku z dnia 17.04.2007 r. w sprawie V Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (21,90KB)

PDFNr 4_2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych w _Akademickim Repozytorium Dokumentów_ oraz sprawdzania ich w systemie _Plagiat_.pdf (23,66KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2007 roku z dnia 10.05.2007 r. w sprawie przestrzegania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (12,09KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2007 roku z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników UWr.pdf (12,59KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2007 roku z dnia 14.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do p.o. nr 5 z 2007 roku w sprawie przestrzegania zapisów Regulaminu Pracy UWr.pdf (21,04KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2007 roku z dnia 14.05.2007 r. w sprawie ustalenia odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2007 roku.pdf (27,00KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2007 roku z dnia 21.05.2007 r. w sprawie wynagradzania wykładowców opracowujących i prowadzących zajęcia w UWr w języku angielskim w ramach programów na poziomie magisterskim.pdf (24,65KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2007 roku z dnia 28.05.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów oraz studiów doktoranckich w roku akademickim 2007-2008.pdf (22,16KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2007 roku z dnia 06.06.2007 r. w sprawie VI Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (18,81KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2007 roku z dnia 29.06.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr. w roku akademickim 2007-2008.pdf (40,55KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2007 roku z d04.07.2007 r. w sprawie zmiany p.o. nr 9_2007 w sprawie wynagradzania wykładowców opracowujących i prowadzących zajęcia w UWr w jęz.angielskim w ramach programów na poziomie magisterskim.pdf (20,54KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2007 roku z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich UWr.pdf (15,11KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2007 roku z dnia 06.08.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2007 roku.pdf (27,91KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2007 roku z dnia 08.10.2007 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów podyplomowych UWr.pdf (23,16KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2007 roku z dnia 17.10.2007 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007-2008.pdf (33,63KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2007 roku z dnia 23.10.2007 r. w sprawie VII Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (19,97KB)