Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko:adiunkt badawczo-dydaktyczny w Pracowni Białek Jądrowych

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      adiunkt badawczo-dydaktyczny w Pracowni Białek Jądrowych

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:              WB.110.3.2021.AB

Data ogłoszenia:               16.03.2021 r.

Termin składania ofert:      15.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia:      19.04.2021 r.

Ilość zgłoszeń:                  1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Katarzyna Piekarowicz

Uzasadnienie:                   Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Biotechnologii po analizie złożonych dokumentów stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Katarzyny Piekarowicz na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy potwierdzony publikacjami, znajomość technik badawczych z zakresu hodowli komórkowych, biologii molekularnej, technik mikrobiologicznych, biochemii, mikroskopii czy też informatyki oraz bioinformatyki. Posiada znajomość języka polskiego oraz angielskiego w  mowie i piśmie.