Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2002 roku z dnia 25.01.2002 r. w sprawie dokonywania przez Kwestora wstępnej kontroli umów.pdf (29,23KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2002 roku z dnia 08.02.2002 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UWr.pdf (18,82KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2002 roku z dnia 15.03.2002 r. w sprawie minimalnych kwot stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2001-2002.pdf (34,78KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2002 roku z dnia 05.04.2002 r. w sprawie stosowania znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie ustalania wartości przedmiotu umowy.pdf (30,50KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2002 roku z dnia 22.04.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2002-2003.pdf (28,43KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2002 roku z dnia 08.05.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002-2003 związanych z postepowaniem kwalifikacyjnym.pdf (33,25KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2002 roku z dnia 24.05.2002 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o przyznanie świadczenia pienężnego dla pracowników UWr kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.pdf (28,95KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2002 roku z dnia 07.06.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w roku 2002.pdf (34,41KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2002 roku z dnia 7.06.2002 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w UWr.pdf (28,23KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2002 roku z dnia 13.06.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr w roku akademickim 2002-2003.pdf (31,18KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2002 roku z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania nauczycieli akademickich za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym.pdf (21,84KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2002 roku z dnia 20.06.2002 r. w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe w roku akademickim 2001-2002.pdf (23,37KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2002 roku z dnia 17.10.2002 r. w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2002-2003.pdf (34,93KB)