Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2002 roku z dnia 25.01.2002 r. w sprawie dokonywania przez Kwestora wstępnej kontroli umów.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2002 roku z dnia 08.02.2002 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2002 roku z dnia 15.03.2002 r. w sprawie minimalnych kwot stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2001-2002.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2002 roku z dnia 05.04.2002 r. w sprawie stosowania znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie ustalania wartości przedmiotu umowy.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2002 roku z dnia 22.04.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2002-2003.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2002 roku z dnia 08.05.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002-2003 związanych z postepowaniem kwalifikacyjnym.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2002 roku z dnia 24.05.2002 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o przyznanie świadczenia pienężnego dla pracowników UWr kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2002 roku z dnia 07.06.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w roku 2002.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2002 roku z dnia 7.06.2002 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w UWr.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2002 roku z dnia 13.06.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr w roku akademickim 2002-2003.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2002 roku z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania nauczycieli akademickich za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym.pdf

PDF  Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2002 roku z dnia 20.06.2002 r. w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe w roku akademickim 2001-2002.pdf

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2002 roku z dnia 17.10.2002 r. w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2002-2003.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2004
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  17-09-2004 15:40
  przez: Rafał Rataj
 • zmodyfikowano:
  13-07-2015 13:52
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2113
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego