Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2009 roku z dnia 14.01.2009 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.pdf (28,24KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2009 roku z dnia 18.03.2009 r. w sprawie XI Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (21,94KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2009 roku z dnia 26.03.2009 r. w sprawie przestrzegania Ogólnych zasad zawierania umów w UWr.pdf (22,59KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2009 roku z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w językach obcych prowadzonych przez wykładowców niezatrudnionych w UWr.pdf (20,54KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2009 roku z dnia 12.05.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2009 roku.pdf (32,73KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2009 roku z dnia 14.07.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr w roku akademickim 2009-2010.pdf (35,18KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2009 roku z dnia 18.09.2009 r. w sprawie XII Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych.pdf (25,34KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2009 roku z dnia 01.12.2009 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów podyplomowych UWr.pdf (30,92KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2009 roku z dnia 18.12.2009 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. Budowa kompleksu edukacyjn-badawczego Biotechnologii UWr.pdf (33,73KB)