Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2014 roku

Uchwały z dnia 28 stycznia 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności Chemia Materiałów na kierunku Chemia na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia (83,27KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 (198,09KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów stawianych potencjalnym opiekunom naukowym doktorantów, uczestników studiów doktoranckich (120,58KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. (uchylenie przepisów trzech uchwał Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) (121,78KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,20KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,15KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (123,24KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,25KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,47KB)

Uchwały z dnia 4 marca 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 10/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (120,02KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku Chemia, przygotowania fakultatywnego do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu – moduł 4 kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (130,14KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna (242,34KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. - uzupełnienie Uchwały nr 15/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 w sprawie wprowadzenia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na stacjonarnych studiach na kierunku Chemia (140,94KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,93KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,04KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (132,39KB)

Uchwały z dnia 10 kwietnia 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 17/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (123,94KB)

Uchwały z dnia 15 kwietnia 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 18/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania dyplomu mgr Akmaral Kussayeva za równoważny z dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Chemia (123,83KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. (brak rekomendacji do stosowania systemu plagiat.pl do analizowania doświadczalnych prac magisterskich, pod kątem ich plagiatu) (116,23KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,66KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,92KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (132,50KB)

Uchwały z dnia 27 maja 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 23/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,14KB)
PDF   Uchwała Nr 24/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,63KB)
PDF   Uchwała Nr 25/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (133,91KB)

Uchwały z dnia 24 czerwca 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 26/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2014/2015 (139,49KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,05KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,86KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,75KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,50KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,60KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,12KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,20KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,18KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,74KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,33KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,08KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,18KB)

Uchwały z dnia 30 września 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 39/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,40KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,11KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,61KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,81KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,84KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,36KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,18KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,59KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,92KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,54KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,66KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,93KB)

Uchwały z dnia 7 października 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 51/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (118,97KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,85KB)

Uchwały z dnia 28 października 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 53/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,90KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,83KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,06KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,76KB)

Uchwały z dnia 6 listopada 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 57/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,42KB)

Uchwały z dnia 9 grudnia 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 58/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 16/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia oraz Uchwałę Nr 25/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Chemia (146,03KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 (122,56KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,54KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,30KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,58KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,70KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,81KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,81KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,25KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (134,29KB)

Uchwały z dnia 16 grudnia 2014 roku

PDF   Uchwała Nr 68/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (122,16KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (122,08KB)