Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2006 roku z dnia 04.01.2006 r. w sprawie konkursu wewnętrznych projektów badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (21,83KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2006 roku z dnia 02.05.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2006 roku.pdf (27,42KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2006 roku z dnia 23.05.2006 r. w sprawie konkursu wewnętrznych projektów badawczych w UWr.pdf (21,17KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2006 roku z dnia 02.06.2006 r. w sprawie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.pdf (23,26KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2006 roku z dnia 12.06.2006 r. w sprawie sporządzania planu zakupów sprzętu komputerowego, kserografów oraz urządzeń teletechnicznych w UWr w 2006 roku.pdf (728,46KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2006 roku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków WKR i UKR UWr w roku akademickim 2006-2007.pdf (38,49KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2006 roku z dnia 12.07.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów oraz studiów doktoranckich w roku akademickim 2006-2007.pdf (22,14KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2006 roku z dnia 01.09.2006 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane uczestnikom studiów doktoranckich, doktorom i doktorom habilitowanym UWr.pdf (22,54KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2006 roku z dnia 26.09.2006 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendium dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UWr.pdf (22,19KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2006 roku z dnia 02.10.2006 r. w sprawie aktualizacji aktów prawa wewnętrznego w UWr.pdf (20,34KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2006 roku z dnia 12.10.2006 r. w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006-2007.pdf (40,79KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2006 roku z dnia 22.11.2006 r. w sprawie III Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (18,81KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2006 roku z dnia 08.12.2006 r. w sprawie IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych w UWr.pdf (20,38KB)