Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2012 roku

Uchwały z dnia 24 stycznia 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na Studium Doktoranckie na rok akademicki 2012/2013 (158,83KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie procedur nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego (213,86KB)

Uchwały z dnia 6 marca 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 3/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie studiów drugiego stopnia w języku angielskim (168,09KB)

Uchwały z dnia 17 kwietnia 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 4/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia (122,41KB)

Uchwały z dnia 22 maja 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 5/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich (122,47KB)

Uchwały z dnia 19 czerwca 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 6/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych (122,06KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie warunków przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (129,85KB)

Uchwały z dnia 5 lipca 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 8/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zajęć nieregularnych oraz zajęć regularnych prowadzonych w języku obcym (151,97KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich (121,67KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie planu studiów doktoranckich na rok akademicki 2012/2013 (213,76KB)

Uchwały z dnia 27 września 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 11/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. (uchylenie 8 wcześniejszych uchwał Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) (121,17KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. (przepisy dotyczące studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) (127,40KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. (regulamin ukończenia studiów pierwszego stopnia) (119,64KB)

Uchwały z dnia 27 października 2012 roku

PDF   Uchwała Nr 14/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2012 r. (wymiar godzin dydaktycznych zaliczanych do pensum dydaktycznego dla opiekuna pracy dyplomowej) (114,32KB)