Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2013 roku

Uchwały z dnia 17 stycznia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Pauli Gawryszewskiej-Wilczyńskiej (173,72KB)

Uchwały z dnia 22 stycznia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 2/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Romana Szostaka (117,79KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk chemicznych dla mgr Elżbiety Nojman (120,38KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej dr Elżbiety Nojman (119,63KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Damiana Myśliwca (118,88KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Adriany Litwińczuk (120,36KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia okresu zaliczeniowego na studiach na Wydziale Chemii (119,72KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia na studiach pierwszego i drugiego stopnia (121,99KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji studiów na kierunku Chemia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (127,42KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur uruchomienia nowej specjalności oraz uruchomienia nowego przedmiotu (120,60KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu Komisji ds. przyznawania tytułu magistra (131,06KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. (studia doktoranckie chemii – zasady rekrutacji) (159,99KB)

Uchwały z dnia 26 lutego 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 13/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uruchomienia na kierunku Chemia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Chemistry w języku angielskim (122,02KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu Komisji ds. przyznawania tytułu licencjata (128,48KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na stacjonarnych studiach na kierunku Chemia (144,29KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (138,43KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (141,68KB)

Uchwały z dnia 19 marca 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 18/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności Informatyka Chemiczna na kierunku Chemia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (122,87KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie programu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (123,71KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 10/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur uruchomienia nowej specjalności oraz uruchomienia nowego przedmiotu (122,72KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (167,47KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku Chemia (121,02KB)

Uchwały z dnia 21 marca 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 23/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (122,04KB)

Uchwały z dnia 11 kwietnia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 24/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (122,12KB)

Uchwały z dnia 23 kwietnia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 25/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Chemia (135,45KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Chemia (136,07KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (167,65KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (126,70KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (129,06KB)

Uchwały z dnia 28 maja 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 31/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia na studiach doktoranckich (122,14KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich chemii (124,04KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (130,08KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (129,32KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich (127,03KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (132,35KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (129,60KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (129,17KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (128,82KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (128,40KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich (126,72KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (131,86KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (129,34KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (128,92KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (128,89KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 13/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ukończenia studiów pierwszego stopnia (124,87KB)

Uchwały z dnia 21 czerwca 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 47/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (124,47KB)

Uchwały z dnia 27 czerwca 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 48/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego stopnia: wymagań stawianych pracom dyplomowym oraz formie egzaminu dyplomowego (132,14KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów (135,37KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (107,50KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (107,68KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,09KB)
PDF   Uchwała Nr 53/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,19KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,08KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (121,72KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (122,43KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (134,55KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,23KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,50KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (134,93KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,87KB)

Uchwały z dnia 24 września 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 62/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,13KB)

Uchwały z dnia 26 września 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 63/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie warunków rozłożenia na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne (124,29KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów (135,22KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów (125,35KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,60KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,63KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,02KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (126,82KB)
PDF   Uchwała Nr 70/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,06KB)
PDF   Uchwała Nr 71/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,15KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,98KB)
PDF   Uchwała Nr 73/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,24KB)

Uchwały z dnia 29 października 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 74/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (135,87KB)
PDF   Uchwała Nr 75/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 5/2011 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2011 r, w sprawie rozliczania zajęć w języku angielskim (126,63KB)
PDF   Uchwała Nr 76/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,28KB)
PDF   Uchwała Nr 77/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (126,46KB)

Uchwały z dnia 10 grudnia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 78/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich chemii rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 (155,04KB)
PDF   Uchwała Nr 79/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich chemii (233,55KB)
PDF   Uchwała Nr 80/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sylwetki absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia (130,79KB)
PDF   Uchwała Nr 81/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3/2011 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trzysemestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia (158,89KB)
PDF   Uchwała Nr 82/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie indywidualnego planu studiów (125,25KB)

Uchwały z dnia 12 grudnia 2013 roku

PDF   Uchwała Nr 83/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (92,75KB)