Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2015 roku

Uchwały z dnia 27 stycznia 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia specjalności Analityka Chemiczna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (274,41KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustaleniu limitu studentów Wydziału Chemii wykonujących prace dyplomowe w innych jednostkach (136,00KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich chemii rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 (199,69KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Chemia oraz stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Chemistry w roku akademickim 2015/2016 (136,84KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (131,87KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (144,64KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (146,20KB)

Uchwały z dnia 24 lutego 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 8/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia na studiach pierwszego stopnia (192,11KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia na studiach drugiego stopnia (192,01KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia Medyczna na studiach pierwszego stopnia (197,00KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa na studiach pierwszego stopnia (215,17KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku Chemia Medyczna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (211,98KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (314,77KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. wsprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (308,79KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (280,91KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany programu trzysemestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (290,08KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagań stawianych pracom dyplomowym oraz formie egzaminu dyplomowego (134,77KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 (257,48KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,59KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,01KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,73KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki Chemia Medyczna i Chemia i Toksykologia Sądowa w roku akademickim 2015/2016 (125,28KB)

Uchwały z dnia 31 marca 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 23/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 dla nowych kierunków studiów pierwszego stopnia Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa (154,04KB)
PDF   Uchwała Nr 24/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć dla specjalności studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Chemia w roku akademickim 2015/2016 (124,55KB)
PDF   Uchwała Nr 25/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie regulaminu Komisji ds. przyznawania tytułu licencja (130,55KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,30KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,65KB)

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 28/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (89,63KB)

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 29/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,33KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany programu stacjonarnych studiów doktoranckich chemii (124,37KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,41KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,99KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,88KB)

Uchwały z dnia 26 maja 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 34/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,58KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,85KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (123,06KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (123,31KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (123,87KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (123,27KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (122,75KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2015/2016 (138,02KB)

Uchwały z dnia 23 czerwca 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 42/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (170,15KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego Z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (169,82KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie warunków rozłożenia na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (93,63KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,32KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,10KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,79KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,21KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,41KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany promotora, przewodniczącego i składu Komisji rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Litwińczuk-Mammadovy (127,55KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,98KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,86KB)

Uchwały z dnia 30 września 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 53/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie indywidualnego planu studiów pani Magdaleny Wierzbickiej (133,91KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (123,25KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (123,17KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,71KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,67KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,23KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,75KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,37KB)

Uchwały z dnia 27 października 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 61/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,25KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,24KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (95,46KB)

Uchwały z dnia 29 października 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 64/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,98KB)

Uchwały z dnia 8 grudnia 2015 roku

PDF   Uchwała Nr 65/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. W sprawie zmiany w Uchwale Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (119,77KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zamknięcia trzysemestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia (124,19KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rozszerzenia katalogu jednostek współtworzących Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim o Wydział Chemii (124,09KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 (130,99KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (126,16KB)
PDF   Uchwała Nr 70/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,68KB)
PDF   Uchwała Nr 71/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,41KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2015 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,23KB)