Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2016 roku

Uchwały z dnia 12 stycznia 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (123,25KB)

Uchwały z dnia 26 stycznia 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 2/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,66KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (123,09KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,19KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,19KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,96KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,56KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,69KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Chemia, Chemistry, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa w roku akademickim 2016/2017 (142,49KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich chemii (241,66KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich chemii rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 (159,18KB)

Uchwały z dnia 23 lutego 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 12/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Chemia - Studia Międzynarodowe na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (177,23KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku Chemia - Studia Międzynarodowe na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (222,26KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunek Chemia – Studia Międzynarodowe, studia drugiego stopnia, w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 (133,51KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek Chemia – Studia Międzynarodowe na rok akademicki 2016/2017 (130,31KB)

Uchwały z dnia 8 marca 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 16/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,85KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,63KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,47KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (193,45KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (186,74KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dopuszczającego do wpisania na wyższy etap studiów (125,32KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Chemia, Chemistry, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa kandydatów z maturą zagraniczną w roku akademickim 2016/2017 (124,49KB)
PDF   Uchwała Nr 23/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kieruneku Chemia medyczna i Chemia i Toksykologia Sądowa w roku akademickim 2017/2018 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski (136,63KB)

Uchwały z dnia 12 kwietnia 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 24/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (123,95KB)

Uchwały z dnia 19 kwietnia 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 25/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,47KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,92KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (124,09KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (130,68KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,77KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,02KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,72KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,99KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,34KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności Advanced Synthesis in Chemistry na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (258,43KB)

Uchwały z dnia 24 maja 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 36/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 (138,14KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zamknięcia specjalności Advanced Inorganic Chemistry and Catalysis na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (126,29KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zamknięcia specjalności Organic Chemistry na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (166,22KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,20KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,03KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2016 Rady Wyd iału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,03KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,42KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,38KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,37KB)

Uchwały z dnia 21 czerwca 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 45/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (126,75KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (126,41KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,02KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,84KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,70KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,48KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,97KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,45KB)
PDF   Uchwała Nr 53/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,89KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,97KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,37KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,98KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,63KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,28KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,25KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,48KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,81KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,36KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich we Wrocławskim Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (128,64KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla najlepszych studentów studiów drugiego stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (127,81KB)

Uchwały z dnia 23 czerwca 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 63/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (90,76KB)

Uchwały z dnia 27 września 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 66/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,95KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,16KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,55KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,26KB)
PDF   Uchwała Nr 70/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,27KB)
PDF   Uchwała Nr 71/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,70KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zamknięcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora (120,05KB)
PDF   Uchwała Nr 73/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany wymiaru godzin form realizacji przedmiotu Chemia Żywności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (124,79KB)

Uchwały z dnia 25 października 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 74/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia opiekunowi praktyk zawodowych (123,07KB)
PDF   Uchwała Nr 75/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,34KB)
PDF   Uchwała Nr 76/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,85KB)
PDF   Uchwała Nr 77/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,39KB)
PDF   Uchwała Nr 78/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,54KB)
PDF   Uchwała Nr 79/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,26KB)

Uchwały z dnia 29 listopada 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 80/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (124,89KB)
PDF   Uchwała Nr 81/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (124,11KB)

Uchwały z dnia 6 grudnia 2016 roku

PDF   Uchwała Nr 82/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Chemia (116,33KB)
PDF   Uchwała Nr 83/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,88KB)
PDF   Uchwała Nr 84/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (122,99KB)
PDF   Uchwała Nr 85/2016 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (123,06KB)