Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2017 roku

Uchwały z dnia 24 stycznia 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na Wydziale Chemii w roku akademickim 2017/2018 (140,90KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów na Wydziale Chemii w roku akademickim 2018/2019 (179,76KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019 (145,22KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich Chemii rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 (172,31KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich chemii (242,28KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,53KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,46KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,58KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,06KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (122,55KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,80KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 (121,87KB)

Uchwały z dnia 28 lutego 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 13/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej efekty uczenia się na kadencję 2016-2020 (126,20KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji kierunku Chemia Studia Międzynarodowe na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (122,66KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności Chemia Studia Międzynarodowe na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (188,59KB)

Uchwały z dnia 14 marca 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 16/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (184,68KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (206,48KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (210,50KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (122,56KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (121,63KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (124,07KB)

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 22/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (123,99KB)
PDF   Uchwała Nr 23/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (234,96KB)
PDF   Uchwała Nr 24/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału dotacji podstawowej (228,94KB)
PDF   Uchwała Nr 25/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (230,75KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (231,55KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (240,84KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (241,80KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (231,84KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (213,55KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (96,30KB)

Uchwały z dnia 30 maja 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 32/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (199,01KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (199,49KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (201,52KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (198,93KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (199,58KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (212,05KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (213,46KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (212,99KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (213,56KB)

Uchwały z dnia 29 czerwca 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 41/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (265,08KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (338,42KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (326,98KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 (214,90KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (245,49KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (280,94KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (244,89KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (200,03KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (200,23KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (201,12KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (256,93KB)

Uchwały z dnia 19 września 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 52/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego (209,51KB)
PDF   Uchwała Nr 53/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (203,61KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (282,53KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (245,63KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (245,68KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (241,33KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,49KB)

Uchwały z dnia 5 października 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 59/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (91,62KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (203,18KB)

Uchwały z dnia 7 listopada 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 61/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (232,90KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. (likwidacja specjalizacji nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia w zakresie dwu specjalności) (193,45KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. (likwidacja specjalizacji nauczycielskiej na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w zakresie dwu specjalności) (193,55KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (200,65KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (237,60KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (199,88KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (200,56KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (200,86KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (201,79KB)

Uchwały z dnia 16 listopada 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 70/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (198,69KB)

Uchwały z dnia 19 grudnia 2017 roku

PDF   Uchwała Nr 71/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (261,39KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (303,50KB)
PDF   Uchwała Nr 73/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (286,49KB)
PDF   Uchwała Nr 74/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (221,52KB)
PDF   Uchwała Nr 75/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (202,43KB)
PDF   Uchwała Nr 76/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej mgr Marty Otręby (195,69KB)
PDF   Uchwała Nr 77/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (198,35KB)
PDF   Uchwała Nr 78/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (199,70KB)
PDF   Uchwała Nr 79/2017 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (211,64KB)