Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2005 roku z dnia 8.02.2005 r. w sprawie sprawdzania prac magisterskich i licencjackich studentów UWr w Systemie Plagiat.pdf (16,31KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2005 roku z dnia 7.03.2005 r. w sprawie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych i wykazu akt UWr.pdf (15,87KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2005 roku z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2005 roku.pdf (26,68KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2005 roku z dnia 1.06.2005 r. w sprawie apteczki pierwszej pomocy.pdf (100,88KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2005 roku z dnia 6.06.2005 r. w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów doktoranckich UWr.pdf (20,78KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2005 roku z dnia 6.06.2005 r. w sprawie opłat dla kandydatów na I rok studiów.pdf (21,28KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2005 roku z dnia 14.07.2005 r. w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe w roku akademickim 2004-2005.pdf (783,89KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2005 roku z dnia 19.07.2005 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr na 2004-2005.pdf (38,87KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2005 roku z dnia 20.07.2005 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników UWr.pdf (789,94KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2005 roku z dnia 20.07.2005 r. w sprawie stypendium dla uczestników dziennych studiów doktoranckich w UWr.pdf (11,41KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2005 roku z dnia 8.08.2005 r. w sprawie stypendium naukowego.pdf (21,12KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2005 roku z dnia 8.08.2005 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane uczestnikom studiów doktoranckich, doktorom i doktorom habilitowanym UWr.pdf (15,01KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2005 roku z dnia 15.09.2005 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom UWr.pdf (22,46KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2005 roku z dnia 28.09.2005 r. w sprawie formy prowadzenia służbowych rozmów telefonicznych przez pracowników administracji UWr.pdf (65,51KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2005 roku z dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych kwot stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005-2006.pdf (28,13KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2005 roku z dnia 12.10.2005 r. w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2005-2006.pdf (27,32KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2005 roku z dnia 17.10.2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w UWr.pdf (35,58KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2005 roku z dnia 19.10.2005 r. w sprawie zgłaszania wypadków przy pracy przez pracowników UWr.pdf (22,62KB)

PDF   Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2005 roku z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia podziału kosztów za łączność komputerową krajową i zagraniczną w UWr.pdf (23,59KB)