Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2018 roku

Uchwały z dnia 9 stycznia 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (91,92KB)

Uchwały z dnia 30 stycznia 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 2/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (200,79KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (208,06KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (200,21KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (209,05KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (200,99KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (207,81KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Chemia Medyczna (365,79KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Chemistry (393,04KB)
PDF   Uchwała Nr 9a/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Chemia na specjalności Advanced Synthesis in Chemistry (309,29KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 (324,46KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (293,43KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na Wydziale Chemii w roku akademickim 2018/2019 (222,37KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS umożliwiającego wpis na wyższy etap studiów oraz minimalnej liczby punktów ECTS dopuszczającej powtórny wpis na rok studiów (127,59KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2019/2020 (227,34KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (203,45KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (202,69KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (202,43KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej mgr Mariki Żyły-Karwowskiej z polskiego na angielski (198,32KB)

Uchwały z dnia 6 lutego 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 19/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (197,06KB)

Uchwały z dnia 20 lutego 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 20/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (203,00KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (230,67KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (233,25KB)
PDF   Uchwała Nr 23/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (307,32KB)
PDF   Uchwała Nr 24/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (264,35KB)

Uchwały z dnia 27 marca 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 25/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (202,71KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (126,98KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (202,36KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (202,83KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (212,77KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (203,38KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego pracy doktorskiej mgr Khalin Salem M. Sheweshein z ekonomii na filozofię (181,64KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Ostrowskiej (209,53KB)

Uchwały z dnia 24 kwietnia 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 33/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii w ramach projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” w roku akademickim 2018/2019 oraz programu tych studiów (295,73KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Piotrowi Stefanowiczowi, prof. UWr (88,98KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (201,23KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (208,29KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (202,65KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (245,31KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (202,43KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii (445,52KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (212,32KB)

Uchwały z dnia 15 maja 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 42/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (198,45KB)

Uchwały z dnia 29 maja 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 44/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Chemia (298,94KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (205,79KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (201,92KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uznania dyplomu mgr Oleksandra Bednarchuka za równoważny z dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku chemia (204,57KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej mgr Marcina Majewskiego z polskiego na angielski (188,27KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,65KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (135,34KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,79KB)

Uchwały z dnia 5 lipca 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 53/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Chemia (190,84KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów na specjalności Chemia - Studia Międzynarodowe na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Chemia (557,82KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Chemia Medyczna (248,55KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 (137,19KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (160,53KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (160,95KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (161,05KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (161,25KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (124,55KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (161,95KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,72KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,18KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego pracy doktorskiej mgr Natalii Pawlak-Jarosz z filozofii na ekonomię (119,71KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej mgr Łukasza Fojcika z polskiego na angielski (118,74KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej mgr Grzegorza Mierzwy z polskiego na angielski (118,29KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,41KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,71KB)
PDF   Uchwała Nr 70/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (139,42KB)
PDF   Uchwała Nr 71/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,52KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (137,96KB)

Uchwały z dnia 20 września 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 73/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany planu studiów podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna (147,19KB)
PDF   Uchwała Nr 74/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,85KB)
PDF   Uchwała Nr 75/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,67KB)
PDF   Uchwała Nr 76/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,30KB)
PDF   Uchwała Nr 77/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (138,27KB)
PDF   Uchwała Nr 78/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,55KB)

Uchwały z dnia 4 października 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 79/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (110,88KB)
PDF   Uchwała Nr 80/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (120,56KB)

Uchwały z dnia 16 października 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 81/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (119,09KB)
PDF   Uchwała Nr 82/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (118,21KB)
PDF   Uchwała Nr 83/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (118,47KB)

Uchwały z dnia 13 listopada 2018 roku

PDF   Uchwała Nr 84/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,55KB)
PDF   Uchwała Nr 85/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (162,07KB)
PDF   Uchwała Nr 86/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (163,63KB)
PDF   Uchwała Nr 87/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (163,52KB)
PDF   Uchwała Nr 88/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,58KB)
PDF   Uchwała Nr 89/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,34KB)