Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2019 roku

Uchwały z dnia 29 stycznia 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,11KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiego promotora w przewodzie doktorskim (125,55KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (135,52KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (136,40KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (137,38KB)
PDF   Uchwała Nr 6/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (136,83KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,53KB)

Uchwały z dnia 31 stycznia 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 8/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,30KB)

Uchwały z dnia 28 lutego 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 9/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (121,48KB)

Uchwały z dnia 12 marca 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 10/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (124,36KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (130,34KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r.w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (162,24KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,87KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (134,01KB)
PDF   Uchwała Nr 15/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (133,92KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (183,49KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (134,08KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (133,79KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (133,16KB)
PDF   Uchwała Nr 20/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora (133,43KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020 (163,12KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia na Wydziale Chemii rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (99,66KB)
PDF   Uchwała Nr 23/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego (91,16KB)

Uchwały z dnia 16 kwietnia 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 24/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków rekrutacji cudzoziemców na studiach I i II stopnia na kierunku Chemia, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa (209,08KB)
PDF   Uchwała Nr 25/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie Nauki Chemiczne (494,86KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,92KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,38KB)
PDF   Uchwała Nr 28/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (124,71KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (138,85KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (123,95KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (136,35KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,38KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (136,58KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (135,61KB)
PDF   Uchwała Nr 35/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (136,53KB)

Uchwały z dnia 21 maja 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 36/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (126,79KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (126,78KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,31KB)
PDF   Uchwała Nr 39/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,44KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia (575,95KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (409,81KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (413,95KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemistry (389,58KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia (503,35KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia Medyczna (350,26KB)
PDF   Uchwała Nr 46/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (356,76KB)

Uchwały z dnia 4 czerwca 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 47/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (120,83KB)

Uchwały z dnia 2 lipca 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 48/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa (227,71KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 (136,11KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (127,37KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (161,07KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (161,31KB)
PDF   Uchwała Nr 53/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (162,33KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (125,16KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,66KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (123,41KB)

Uchwały z dnia 24 września 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 57/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (130,63KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (129,96KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (128,52KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (128,32KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (124,68KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela na stacjonarnych studiach na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna, Chemia i Toksykologia Sądowa (196,86KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii (234,18KB)

Uchwały z dnia 5 listopada 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 64/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (123,20KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (132,86KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Chemia (163,31KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Chemia (167,77KB)

Uchwały z dnia 17 grudnia 2019 roku

PDF   Uchwała Nr 68/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Chemia, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (109,23KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2019 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Chemia, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (78,30KB)