Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2021PDFUchwała nr 146 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2021r.pdf (218,42KB)  w sprawie określenia stawek za recenzje publikacji (monografii i czasopism) Wydziału Filologicznego

PDFUchwała nr 120/2021 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na WF w roku akademickim 2021/2022.pdf (371,64KB)

PDFResolution no. 120/2021 of the Council of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 21 September 2021 on setting the dates for the payment of fees for part-time studies and studies in English ot the FoL in the academic year 2021/2022.PDF (474,46KB)

PDFUchwała nr 119/2021 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym od r. ak. 2021/2022 oraz w sprawie zakresu.pdf (1,40MB) zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

PDFUchwała nr 118/2021 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (1,79MB)

PDFResolution no. 118/2021 of the Council of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 21 September 2021 on the detailed conditions of completing first-cycle and second-cycle studies as well as diploma theses and diploma examination at the Facul.pdf (1,96MB)

PDFUchwała nr 117/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej realizacji przedmiotów z nauk społecznych lub humanistycznych na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).pdf (261,08KB)

PDFUchwała nr 60/2021 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 18 maja 2021 r..pdf (1,34MB) w sprawie przyjęcia Zasad i szczegółowych kryteriów przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Wydziału Filologicznego UWr

Uchwała nr 9/2021 Rady Wydziału Filologicznego z 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

 

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 stycznia 2021 (nr 1-7)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 9 lutego 2021 (nr 8-24)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 9 marca 2021 (nr 25-35)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 kwietnia 2021 (nr 36-55)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 18 maja 2021 (nr 56-85)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 czerwca 2021 (nr 86-107)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 29 czerwca 2021 (nr 108-114)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021 (nr 115-137)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 19 października 2021 (nr 138-143)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 23 listopada 2021 (nr 144-150)

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14 grudnia 2021 (nr 151-156)