Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2003 roku z dnia 17.03.2003 r. w sprawie obowiązku zawiadamiania Rektora UWr o podjęciu dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich.pdf (21,50KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2003 roku z dnia 21.03.2003 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy w UWr.pdf (15,49KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2003 roku z dnia 24.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników UWr.pdf (22,87KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2003 roku z dnia 23.04.2003 r. ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2003 roku.pdf (25,74KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2003 roku z dnia 28.04.2003 r. ustalenia wysokości opłat związanych z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów doktoranckich 2003-2004.pdf (20,57KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2003 roku z dnia 6.05.2003 r. w sprawie trybu delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych studentów i doktorantów UWr.pdf (20,76KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2003 roku z dnia 6.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2003-2004 zwolnionych z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w UWr.pdf (21,73KB) 

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2003 roku z dnia 17.06.2003 w sprawie wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWr w roku akademickim 2003-2004.pdf (24,47KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2003 roku z dnia 4.09.2003 r. w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach UWr.pdf (25,07KB) 

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2003 roku z dnia 7.11.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek stypendium naukowego.pdf (21,21KB) 

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2003 roku z dnia 17.11.2003 r. w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2003-2004.pdf (20,11KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2003 roku z dnia 17.11.2003 r. w sprawie minimalnych kwot stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003-2004.pdf (27,75KB)

PDFPismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2003 roku z dnia 11.12.2003 r. w sprawie trybu uzyskania opinii prawnych i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa w UWr.pdf (15,46KB)