Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

Najbliższe posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym


Porządek obrad

 1. Sprawy osobowe
  1. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne mgr Magdalenie Wierzbickiej.
  2. Uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Pander oraz powołanie recenzentów.
  3. Wyznaczenie składu Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne dr Urszuli Komarnickiej.
  4. Opinia o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Bartosza Szyszko w Zakładzie Chemii Organicznej.
  5. Opinia w sprawie zatrudnienia dr Emilii Ganczar na stanowisku adiunkta w Zakładzie Krystalografii.
  6. Opinia w sprawie zatrudnienia dr inż. Sandry Kozieł na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
  7. Opinia w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Marszałek-Harych na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej.
  8. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. Michała Pochecia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.
 2. Wolne wnioski