Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2014 roku z dnia 02.01.2014 r. w sprawie utworzenia Katedry UNESCO Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe w IPed na WNHP UWr.pdf (45,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2014 roku z dnia 03.01.2014 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych w Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w IPed na WNHP UWr.pdf (45,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2014 roku z dnia 13.01.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 2011 Rektora UWr. z dnia 19.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówien publicznych.pdf (33,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2014 roku z dnia 16.01.2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Języka Rosyjskiego w IFS na WF UWr.pdf (39,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2014 roku z dnia 21.01.2014 r. wprowadzające Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UWr.pdf (124,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2014 roku z dnia 21.01.2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników UWr.pdf (54,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2014 roku z dnia 22.01.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 2011 roku z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii UWr.pdf (31,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2014 roku z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. jakości Kształcenia.pdf (45,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2014 roku z dnia 22.01.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 64 z 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji.pdf (59,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2014 roku z dnia 22.01.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 74 z 2013 roku w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie.pdf (36,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2014 roku z dnia 23.01.2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania Pracowni Ekspertyz Prawnych na WPAE UWr.pdf (37,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2014 roku z dnia 4.02.2014 r. określające procedurę przenoszenia dokumentacji przebiegu studiów z systemu DZIEKAN do USOS.pdf (35,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2014 roku z dnia 5.02.2014 r. w sprawie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL_on.pdf (68,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2014 roku z dnia 10.02.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na WNZKS UWr.pdf (45,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2014 roku z dnia 19.02.2014 r. w sprawie utworzenia Śląskiej Pracowni Regionalistycznej w IFP na WF UWr.pdf (48,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2014 roku z dnia 20.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w UWr.pdf (221,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2014 roku z dnia 21.02.2014 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności chemia materiałów na WCh UWr.pdf (44,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2014 roku z dnia 21.02.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności italianistyka na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf (43,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2014 roku z dnia 21.02.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności empirical and theoretical linguistics na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf (44,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2014 roku z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z 2014 roku wprowadzającego Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UWr.pdf (42,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2014 roku z dnia 5.03.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 183 z 2013 roku w sprawie określenia w 2014 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów.pdf (67,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2014 roku z dnia 07.03.2014 r. w sprawie zmiany kodów USOS na niestacjonarnych studiach na kierunku filologia specjalność filologia angielska.pdf (41,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2014 roku z dnia 07.03.2014 r. w sprawie utworzenia specjalizacji empirical and theorwtical linguistics na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia filologii angielskiej na WF UWr.pdf (46,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2014 roku z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30 z 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy UWr.pdf (73,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowa na WF UWr.pdf (47,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku historia w przestrzeni publicznej na WNHP UWr.pdf (52,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnych studiom II stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na WNB UWr.pdf (53,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością na kierunku pedagogika specjalna na WNHP UWr.pdf (47,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku militarioznawstwo na WNHP UWr.pdf (52,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2014 roku z dnia 17.03.2014 r. w sprawie Rzecznika Praw Studenta w UWr.pdf (48,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2014 roku z dnia 20.03.2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Mediacji i Arbitrażu na WPAE UWr.pdf (51,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2014 roku z dnia 24.03.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 13 z 2014 roku w sprawie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.pdf (38,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2014 roku z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zasad wdrożenia systemu informatycznego do przeprowadzenia e-inwentaryzacji w UWr.pdf (54,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2014 roku z dnia 27.03.2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Fotograficznej w Instytucie Historii Sztuki na WNHP UWr.pdf (33,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2014 roku z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji działania finansowania rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w UWr.pdf (122,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2014 roku z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108 z 2012 roku w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf (33,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2014 roku z dnia 4.04.2014 r. wprowadzające Regulamin staży studenckich w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej UWr szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.pdf (217,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2014 roku z dnia 8.04.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych studiach drugiego stopnia na kierunku europeistyka na WNS UWr.pdf (47,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2014 roku z dnia 8.04.2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego na WNHP UWr.pdf (38,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2014 roku z dnia 8.04.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych studiach drugiego stopnia na kierunku europeistyka na WNS.pdf (44,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2014 roku z dnia 09.04.2014 r. w sprawie Procedury rejestracji w systemie IRK (studenci).pdf (173,23KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (129,26KB) tekst ujednolicony: PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 4 sierpnia 2023 r., (447,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2014 roku z dnia 9.04.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (40,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2014 roku z dnia 9.04.2014 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 62 z 2013 roku w sprawie planowania zamówień publicznych w UWr.pdf (39,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2014 roku z dnia 9.04.2014 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczyciel Przyrody w CEN UWr.pdf (52,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2014 roku z dnia 22.04.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności Classics and European Identity na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf (47,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2014 roku z dnia 22.04.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 36 z 2014 roku w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf (40,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2014 roku z dnia 28.04.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności rachunkowość i podatki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku ekonomia na WPAE UWr.pdf (45,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2014 roku z dnia 28.04.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku praca socjalna na WNS UWr.pdf (42,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2014 roku z dnia 28.04.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS niestacjonarnym studiom I stopnia na kierunku socjologia ekonomiczna na WNS UWr.pdf (39,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2014 roku z dnia 28.04.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna na WNB UWr.pdf (46,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2014 roku z dnia 5.05.2014 r. w sprawie nadania kodu USOS niestacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna na WNS UWr.pdf (42,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2014 roku z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wynagrodzenia dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego 2014-2015.pdf (62,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2014 roku z dnia 09.05.2014 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w IRK rozpoczynające się w roku akademickim 2014-2015.pdf (69,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2014 roku z dnia 9.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektów badawczych realizowanych w UWr finansowanych ze środków krajowych.pdf (106,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2014 roku z dnia 9.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w UWr.pdf (141,03KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 57-2014.pdf (313,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2014 roku z dnia 14.05.2014 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Hiszpania i Ameryka Łacińska na WF UWr.pdf (43,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2014 roku z dnia 14.05.2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Technik Informacyjnych i Multimedialnych na WF UWr.pdf (42,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2014 roku z dnia 15.05.2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Nauk Prawno-Politycznych na WPAE UWr.pdf (37,92KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2014 roku z dnia 15.05.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2014 r..pdf (49,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2014 roku z dnia 20.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w UWr.pdf (97,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2014 roku z dnia 20.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr.pdf (88,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2014 roku z dnia 20.05.2014 r. w sprawie utworzenia Zakładu Komunikacji Wizerunkowej w IDKS na WF UWr.pdf (43,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2014 roku z dnia 20.05.2014 r. w sprawie utworzenia pracowni Laboratorium Humanistyki Współczesnej w IK na WNHP UWr.pdf (43,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2014 roku z dnia 21.05.2014 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej na WPAE UWr.pdf (48,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2014 roku z dnia 21.05.2014 r. w sprawie likwidacji Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Historia i Społeczeństwo Dziedzictwo Epok na WNHP UWr.pdf (38,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2014 roku z dnia 21.05.2014 r. w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskiej informatyka z matematyką na stacjonarnych studiach I stopnia informatyki na WMI UWr.pdf (38,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2014 roku z dnia 21.05.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2 z 1999 roku.pdf (37,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2014 roku z dnia 27.05.2014 r. w sprawie powołania Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Wychowanie do Życia w Rodzinie w CEN UWr.pdf (64,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2014 roku z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 55 z 2014 roku w sprawie IRK dla doktorantów.pdf (43,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2014 roku z dnia 28.05.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego na WPAE UWr.pdf (49,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2014 roku z dnia 28.05.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna na WCh UWr.pdf (58,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2014 roku z dnia 6.06.2014 r. wprowadzające Regulamin staży studenckich w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej UWr szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.pdf (219,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2014 roku z dnia 06.06.2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na WPAE UWr.pdf (42,38KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (34,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2014 roku z dnia 18.06.2014 r. zmieniające Regulamin Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim.pdf (34,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2014 roku z dnia 24.06.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia historyczna i sądowa na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku archeologia na WNHP UWr.pdf (46,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2014 roku z dnia 24.06.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Żywności na WPAE UWr.pdf (49,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2014 roku z dnia 24.06.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Lex Sportiva na WPAE UWr.pdf (49,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2014 roku z dnia 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w UWr.pdf (57,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2014 roku z dnia 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 150 z 2013 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.pdf (70,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2014 roku z dnia 25.06.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych na WPAE UWr.pdf (49,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2014 roku z dnia 27.06.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich.pdf (46,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2014 roku z dnia 27.06.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 63 z 2014 roku.pdf (41,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2014 roku z dnia 28.03.2014 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf (159,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2014 roku z dnia 30.06.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 147 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w UWr.pdf (201,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2014 roku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Językoznawstwa Stosowanego w IFA na WF UWr.pdf (42,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2014 roku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności integracja europejska na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku ekonomia na WPAE UWr.pdf (44,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2014 roku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką w Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki na WMI UWr.pdf (60,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2014 roku z dnia 16.07.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną na WNHP UWr.pdf (50,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2014 roku z dnia 11.07.2014 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Finansowania Działalności Gospodarczej na WPAE UWr.pdf (52,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2014 roku z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji działania finansowania rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w UWr.pdf (122,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2014 roku z dnia 16.07.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo na WF UWr.pdf (46,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2014 roku z dnia 16.07.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku kulturoznawstwo na WNHP UWr.pdf (47,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2014 roku z dnia 25.05.2014 r. w sprawie zmiany nazwy specjalizacji nauczycielskiej historia z wiedzą o społeczeńskie na kierunku historia na WNHP UWr.pdf (48,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2014 roku z dnia 25.07.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 68 z 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na WNS UWr.pdf (37,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2014 roku z dnia 25.07.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 15 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji UWr.pdf (38,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2014 roku z dnia 5.08.2014 r. w sprawie udzielania zamowien publicznych.pdf (399,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2014 roku z dnia 13.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 1 z 2013 roku.pdf (353,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2014 roku z dnia 20.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 129 z 2012 roku.pdf (42,02KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2014 roku z dnia 29.08.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UWr.pdf (37,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2014 roku z dnia 3.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.pdf (377,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2014 roku z dnia 9.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (139,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2014 roku z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf (110,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2014 roku z dnia 16.09.2014 r. wprowadzające Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf (265,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2014 roku z dnia 01.10.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska.pdf (46,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2014 roku z dnia 01.10.2014 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UWr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf (68,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2014 roku z dnia 01.10.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 104 z 2014 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów.pdf (39,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2014 roku z dnia 16.10.2014 r. w sprawie likwidacji Zespołu Fotokatalizy na WCh UWr.pdf (40,96KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2014 roku z dnia 27.10.2014 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii IGRR na WNZKS UWr.pdf (39,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2014 roku z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf (60,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2014 roku z dnia 29.10.2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie POL-on.pdf (90,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2014 roku z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z 2014 roku.pdf (40,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2014 roku z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z 2014 roku Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UWr.pdf (43,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2014 roku z dnia 3.11.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 147 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w UWr.pdf (56,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2014 roku z dnia 05.11.2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Klinicznego Nauczania Prawa IPC na WPAE UWr.pdf (48,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2014 roku z dnia 06.11.2014 r. w sprawie zmian w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na WFA UWr.pdf (45,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2014 roku z dnia 06.11.2014 r. w sprawie zmian w Instytucie Fizyki Teoretycznej na WFA UWr.pdf (45,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2014 roku z dnia 19.11.2014 r. w sprawie zawieszenia skutków faktycznych i prawnych wynikających z Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (48,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2014 roku z dnia 21.11.2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Monitorowania i Analiz Polityk Publicznych w IPol na WNS UWr.pdf (44,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2014 roku z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).pdf (71,45KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2014 roku z dnia 26.11.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108 z 2012 roku w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców.pdf (30,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2014 roku z dnia 01.12.2014 r. w sprawie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracowników UWr.pdf (42,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 125 z 2014 roku z dnia 03.12.2014 r. w sprawie przeniesenia Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej z WNS na WF UWr.pdf (76,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2014 roku z dnia 04.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej UWr.pdf (64,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2014 roku z dnia 8.12.2014 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 17 z 1988 w sprawie utworzenia Zakładu Wdrożeń Osiągnięć Naukowo-Technicznych WRO-FIZ przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej.pdf (41,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128 z 2014 roku z dnia 8.12.2014 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 61 z 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr.pdf (30,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2014 roku z dnia 09.12.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 139 z 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf (55,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 130 z 2014 roku z dnia 09.12.2014 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf (49,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 131 z 2014 roku z dnia 12.12.2014 r. zmieniajace zarządzenie nr 42 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Inetrentowej Rejestracji Kandydatów.pdf (82,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 132 z 2014 roku z dnia 17.12.2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej na WPAiE UWr.pdf (45,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 133 z 2014 roku z dnia 22.12.2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika - profil ogólnoakademicki.pdf (76,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 134 z 2014 roku z dnia 22.12.2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora na WNS UWr.pdf (44,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 135 z 2014 roku z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej.pdf (47,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 136 z 2014 roku z dnia 23.12.2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Kartografii na WNZKS UWr.pdf (39,92KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 137 z 2014 roku z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf (39,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 138 z 2014 roku z dnia 23.12.2014 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych na WF UWr.pdf (52,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 139 z 2014 roku z dnia 28.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia adresów poczty elektronicznej w UWr.pdf (50,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 140 z 2014 roku z dnia 28.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w UWr.pdf (63,22KB)

PDFz dnia 31.12.14 r. w sprawie określenia w 2015 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego.pdf (137,41KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w 2015 roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego (137,99KB)