Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Chemii

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Chemii odbędzie się dnia 30 stycznia 2024 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym


Porządek obrad

 1. Informacje Dziekana
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 12 grudnia 2023 r.
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2025/26 dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców.
  2. Uchwała dotycząca przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2028/2029.
  3. Uchwała w sprawie określenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS pozwalającego na wpisanie na wyższy rok studiów oraz minimalnej liczby punktów ECTS dopuszczającej powtórny wpis na rok studiów.
 4. Sprawy osobowe
  1. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr dr. hab. Macieja Witwickiego, w Zakładzie Podstaw Chemii.
 5. Sprawy organizacyjne
  1. Powołanie Zespołów Badawczych.
  2. Przedstawienie prowizorium finansowego na rok 2024.
  3. Uchwała w sprawie konieczności korekty „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim” oraz rozpoczęcia prac nad uproszczeniem procedury zakupowej w Uniwersytecie Wrocławskim.
 6. Wolne wnioski