Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Chemii

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Chemii odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym


Porządek obrad

 1. Informacje Dziekana
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 31 stycznia 2023 r.
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Uchwała w sprawie warunków rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 dla obywateli polskich oraz cudzoziemców
  2. Uchwała w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028.
  3. Uchwała w sprawie reaktywacja studiów podyplomowych Analityka i diagnostyka chemiczna
  4. Uchwała w sprawie zmian programowych na kierunku Chemia - studia I stopnia
  5. Uchwała w sprawie zmian programowych na studiach II stopnia, na specjalności Advanced synthesis in chemistry
 4. Sprawy osobowe
  1. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr dr. hab. Andrzeja Kochla, w Zakładzie Podstaw Chemii
  2. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dydaktycznego dr Barbary Łydżby-Kopczyńskiej
  3. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zespole Chemii Supramolekularnej w ramach projektu NCN SONATA BIS
 5. Sprawy organizacyjne
  1. Opinia w sprawie strategii Wydziału Chemii
 6. Wolne wnioski