Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 2021

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 18 stycznia 2021 r.

PDFUchwała 1_I_ 2021_wniosek w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (339,60KB)
PDFUchwała 2_I_ 2021 w sprawie postępowań o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, w trybie eksternistycznym na WPAE UWr.pdf (229,48KB)
PDFUchwała 3_ I_2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Błażewskiemu.pdf (153,51KB)
PDFUchwała 4_I_2021 w sprawie nadania mgr Annie Dubowskiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,48KB)
PDFUchwała 5_I_2021 w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Orłowskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,32KB)
PDFUchwała 6_I_2021 w sprawie nadania mgr Agnieszce Sobieskiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,11KB)
PDFUchwała 7_I_2021 w sprawie nadania mgr Barbarze Guzik stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,53KB)
PDFUchwała 8_I_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Dubowskiej.pdf (153,31KB)
PDFUchwała 9_I_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Sobieskiej.pdf (154,77KB)
PDFUchwała 10_I_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Barbary Guzik.pdf (154,63KB)
PDFUchwała 11_I_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Ćwikły.pdf (161,65KB)
PDFUchwała 12_I_2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jana Zaliwskiego.pdf (129,27KB)
PDFUchwała 13_I_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Charzewskiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się.pdf (353,63KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 22 lutego 2021 r.

PDFUchwała 14_II_2021 w sprawie nadania mgr Annie Miernik stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,65KB)
PDFUchwała 15_II_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Miernik.pdf (152,63KB)
PDFUchwała 16_II_2021 w sprawie nadania mgr. Piotrowi Janiakowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,06KB)
PDFUchwała 17_II_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Piotra Janiaka.pdf (152,68KB)
PDFUchwała 18_II_2021 w sprawie nadania mgr. Janowi Zaliwskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,67KB)
PDFUchwała 19_II_2021 w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Zalizowskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,57KB)
PDFUchwała 20_II_2021 w sprawie nadania mgr. Pawłowi Fiktusowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,15KB)
PDFUchwała 21_II_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czerniak.pdf (133,86KB)
PDFUchwała 22_II_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Parchimowicz.pdf (159,99KB)
PDFUchwała 23_II_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rafałowicza.pdf (161,83KB)
PDFUchwała 24_II_2021 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jerzego Politowicza.pdf (126,48KB)
PDFUchwała 25_II_2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mazura.pdf (330,40KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 22 marca 2021 r.

PDFUchwała 26_III_2021 w sprawie propozycji kryteriów oceny nauczycieli akademickich dyscyplin naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse.pdf (372,17KB)
PDFUchwała 28_III_2021 - opinia w sprawie powołania składów komisji ocen śródokresowych w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (169,69KB)
PDFUchwała 29_III_2021 w sprawie powołania Komisji ds. sposobów weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK.pdf (354,83KB)
PDFUchwała 30_III_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Dominice Cendrowicz stopnia doktora habilitowanego.pdf (133,73KB)
PDFUchwała 31_III_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. Maciejowi Błażewskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (161,39KB)
PDFUchwała 32_III_2021 w sprawie nadania mgr. Adamowi Ćwikle stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,85KB)
PDFUchwała 33_III_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Adama Ćwikły.pdf (156,79KB)
PDFUchwała 34_III_2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Domini Czerniak.pdf (156,26KB)
PDFUchwała 35_III_2021 w sprawie wyznaczenia recenznetów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Cendrowskiej.pdf (161,08KB)
PDFUchwała 36_III_2021 w sprawie wyznaczenia recenznetów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jagiełły.pdf (161,12KB)
PDFUchwała 37_III_2021 w sprawie wyznaczenia recenznetów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Edmunda Nycha.pdf (160,73KB)
PDFUchwała 38_III_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Mariki Piwowarczyk oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (349,10KB)
PDFUchwała 39_III_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Mniki Sieklickiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (349,41KB)
PDFUchwała 40_III_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wiśniewskiego.pdf (345,61KB)
PDFUchwała 41_III_2021 w sprawie pryznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (339,52KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 19 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała 42_IV_2021 w sprawie powoływania promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora.pdf (171,70KB)
PDFUchwała 42_IV_2021 w sprawie powoływania promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora_załącznik nr 1.pdf (141,47KB)
PDFUchwała 43_IV_2021 w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Brylowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,37KB)
PDFUchwała 44_IV_2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Kossaka.pdf (160,32KB)
PDFUchwała 45_IV_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Sieradzkiej-Tomczyk oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (163,18KB)
PDFUchwała 46_IV_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tobiasza Gajdy oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (162,74KB)
PDFUchwała IV_47_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Kocemby.pdf (161,43KB)
PDFUchwała IV_48_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Śliwak.pdf (162,97KB)
PDFUchwała IV_49_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej.pdf (161,45KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 24 maja 2021 r.

PDFUchwała 50_V_2021_RDN w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Brzezińskiej.pdf (152,28KB)
PDFUchwała 51_V_2021_RDN w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Kremens.pdf (150,99KB)
PDFUchwała 52_V_2021_RDN w sprawie zmiany uchwały nr 31_III_2021 RDNNPoEiF UWr z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr. Macieja Błażewskiego.pdf (170,89KB)

PDFUchwała 53_V_2021_RDN w sprawie nadania mgr Katarzynie Parchimowicz stopnia doktora nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,24KB)
PDFUchwała 54_V_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Parchimowicz.pdf (154,03KB)
PDFUchwała 55_V_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Adamowi Kupczykowi stopnia doktora nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,64KB)
PDFUchwała 56_V_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Jędrysiaka.pdf (136,27KB)
PDFUchwała 57_V_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kuźnickiej-Błaszkowskiej.pdf (136,24KB)
PDFUchwała 58_V_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Ewy Niemiec.pdf (135,38KB)
PDFUchwała 59_V_2021_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rogowskiej-Ostafińskiej.pdf (163,03KB)
PDFUchwała 60_V_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sikory.pdf (159,84KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 21 czerwca 2021 r.

PDFUchwała 64_VI_2021_RDN w sprawie nadania mgr Monice Cendrowskiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,34KB)
PDFUchwała 65_VI_2021_RDN w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grotkowskiej.pdf (152,65KB)
PDFUchwała 66_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Birta.pdf (161,24KB)
PDFUchwała 67_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Bakuń-Nawłoki.pdf (162,13KB)
PDFUchwała 68_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Gawliczka.pdf (162,45KB)
PDFUchwała 69_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grotkowskiej.pdf (161,40KB)
PDFUchwała 70_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Rocławskiej-Szydło.pdf (161,10KB)
PDFUchwała 71_VI_2021_RDN w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr.pdf (168,53KB)
PDFUchwała 72_VI_2021_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Michala Piegzika.pdf (130,48KB)
PDFUchwała 73_VI_2021_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Sielickiego.pdf (128,78KB)
PDFUchwała 74_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katsiaryny Beliakovej.pdf (159,21KB)
PDFUchwała 75_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Remigiusza Chęcińskiego.pdf (160,48KB)
PDFUchwała 76_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Michała Małaszkiewicza.pdf (160,22KB)
PDFUchwała 77_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Muzyki.pdf (159,17KB)
PDFUchwała 78_VI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Popowicz-Pazdej.pdf (158,76KB)
PDFUchwała 79_VI_2021_RDN w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty Grabowskiej.pdf (157,78KB)
PDFUchwała 80_VI_2021_RDN w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Mrózek.pdf (156,54KB)
PDFUchwała 81_VI_2021_RDN w sprawie odmowy nadania dr. Wojciechowi Maruchinowi stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (195,93KB)
PDFUchwała 82_VI_2021_RDN w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr z przychodów własnych wewnętrznych w okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r..pdf (335,80KB)
PDFUchwała 83_VI_2021_RDN w sprawie poparcia kandydatury do Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia.pdf (323,49KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 20 września 2021 r.

PDFUchwała 84_IX_2021_RDN w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Joannie Brzezińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (136,15KB)
PDFUchwała 85_IX_2021_RDN w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Karolinie Kremens stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (135,17KB)
PDFUchwała 86_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Marcinowi Jędrysiakowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,45KB)
PDFUchwała 87_IX_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Marcina Jędrysiaka.pdf (154,80KB)
PDFUchwała 88_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr Karolinie Kocembie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,16KB)
PDFUchwała 89_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Pawłowi Jagiełło stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,77KB)
PDFUchwała 90_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr Katarzynie Śliwak stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,40KB)
PDFUchwała 91_IX_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Śliwak.pdf (155,78KB)
PDFUchwała 92_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr Dominice Czerniak stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,01KB)
PDFUchwała 93_IX_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Dominiki Czerniak.pdf (154,76KB)
PDFUchwała 94_IX_2021_RDN w sprawie nadania mgr Dominice Kuźnickiej-Błaszkowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,60KB)
PDFUchwała 95_IX_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Dominiki Kuźnickiej-Błaszkowskiej.pdf (156,05KB)
PDFUchwała 96_IX_2021_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Bojka-Pohla.pdf (156,24KB)
PDFUchwała 97_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Adamskiej-Gallant.pdf (162,03KB)
PDFUchwała 98_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Piegzika.pdf (161,98KB)
PDFUchwała 99_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Sielickiego.pdf (161,29KB)
PDFUchwała 100_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Michała Blachury.pdf (162,15KB)
PDFUchwała 101_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Moniki Czechowskiej.pdf (161,76KB)
PDFUchwała 102_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Chumikowskiej.pdf (161,97KB)
PDFUchwała 103_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krajewskiej.pdf (162,51KB)
PDFUchwała 104_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Alicji Limburskiej.pdf (162,47KB)
PDFUchwała 105_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jana Maszczyńskiego.pdf (162,29KB)
PDFUchwała 106_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jerzego Narolskiego.pdf (162,13KB)
PDFUchwała 107_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Nosala.pdf (161,39KB)
PDFUchwała 108_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Pióro-Kościk.pdf (162,78KB)
PDFUchwała 109_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Radlaka.pdf (162,66KB)
PDFUchwała 110_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Simińskiej.pdf (161,99KB)
PDFUchwała 111_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Szklarczyka.pdf (161,61KB)
PDFUchwała 112_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Renaty Zyskowskiej.pdf (161,53KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 11 października 2021 r.

PDFUchwała 113_X_2021_RDN Opinia w sprawie odwołania od uchwały nr 81_VI_2021_RDN_ws_odmowy nadania dr_ Wojciechowi Maruchinowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (187,36KB)
PDFUchwała 114_X_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Bijasowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,13KB)
PDFUchwała 115_X_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Adamowi Bródce stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,21KB)
PDFUchwała 116_X_2021_RDN w sprawie nadania mgr Ewie Niemiec stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,23KB)
PDFUchwała 117_X_2021_RDN w sprawie nadania mgr Annie Rocławskiej-Szydło stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,49KB)
PDFUchwała 118_X_2021_RDN w sprawie nadania mgr Kamili Zarychcie-Romanowskiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,83KB)
PDFUchwała 119_X_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr. Macieja Nowakowskiego.pdf (160,95KB)
PDFUchwała 120_IX_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr. Tomasza Radziszewskiego.pdf (160,68KB)
PDFUchwała 121_X_2021_RDN w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Zabłockiego.pdf (159,78KB)
PDFUchwała 122_X_2021_RDN w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marii Górnickiej.pdf (126,14KB)
PDFUchwała 123_X_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Gąski.pdf (162,50KB)
PDFUchwała 124_X_2021_RDN w sprawie zmiany promotora mgr Karoliny Chabasieńskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (330,21KB)
PDFUchwała 125_X_2021_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Garncarka.pdf (127,83KB)
PDFUchwała 126_X_2021_RDN w sprawie przedstawienia kandydatów do komisji ds. nagród naukowych Rektora UWr dla nauczycieli akademickich.pdf (134,70KB)


Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 22 listopada 2021 r.

PDFUchwała 128_XI_2021_RDN w sprawie nadania dr. Maciejowi Błażewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (174,07KB)
PDFUchwała 129_XI_2021_RDN w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr. Jacka Borowicza.pdf (134,69KB)
PDFUchwała 130_XI_2021_RDN w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr. Bartosza Ziemblickiego.pdf (135,18KB)
PDFUchwała 131_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr Urszuli Bakuń-Nawłoce stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,46KB)
PDFUchwała 132_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr Katarzynie Grotkowskiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,34KB)
PDFUchwała 133_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Gawliczkowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,92KB)
PDFUchwała 134_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr Natalii Najgiebauer stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,31KB)
PDFUchwała 135_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Pawłowi Rafałowiczowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,13KB)
PDFUchwała 136_XI_2021_RDN w sprawie nadania mgr. Piotrowi Wiśniewskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,46KB)
PDFUchwała 137_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr. Krzysztofa Fili.pdf (161,87KB)
PDFUchwała 138_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr. Tomasza Garncarka.pdf (163,43KB)
PDFUchwała 139_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr Patrycji Mencel.pdf (162,17KB)
PDFUchwała 140_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Firlita.pdf (162,46KB)
PDFUchwała 141_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Jezierskiej.pdf (161,93KB)
PDFUchwała 142_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Mach.pdf (161,68KB)
PDFUchwała 143_XI_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Barbary Woźniak.pdf (163,00KB)
PDFUchwała 144_XI_2021_RDN w sprawie powołania promotorów oraz określenia dyscypliny nauk rozpraw dla doktorantów KDNP Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (415,60KB)
PDFUchwała 145_XI_2021_RDN w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich w postępowaniu doktorskim mgr. Bartosza Wyżykowskiego.pdf (129,11KB)
PDFUchwała 146_XI_2021_RDN w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w KDNP Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad_ 2022_2023.pdf (128,56KB)
PDFUchwała 146_XI_2021_RDN w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w KDNP Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad_ 2022_2023_załącznik.pdf (454,06KB)
PDFUchwała 147_XI_2021_RDN w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Piotra Wiśniewskiego.pdf (154,89KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 13 grudnia 2021 r.

PDFUchwała 148_XII_2021_RDN Opinia Rady w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej (projekt zarządzenia Rektora UWr z 17.11.2021 r.pdf (429,83KB)
PDFUchwała 149_XII_2021_RDN Opinia w sprawie zmiany programu kształcenia w Kolegium Doktroskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr_2021_2022.pdf (203,78KB)
PDFUchwała 150_XII_2021_RDN w sprawie nadania mgr Marcinowi Birtowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,42KB)
PDFUchwała 151_XII_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenznetów oraz komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Szymonowi Goździkowi.pdf (162,96KB)
PDFUchwała 152_XII_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenznetów oraz komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Karinie Pilarz.pdf (162,10KB)
PDFUchwała 153_XII_2021_RDN w sprawie wyznaczenia recenznetów oraz komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Jarosławowi Redo.pdf (162,84KB)
PDFUchwała 154_XII_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kowalczyk.pdf (162,96KB)
PDFUchwała 155_XII_2021_RDN w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Gabriela Muszaka.pdf (163,33KB)
PDFUchwała 156_XII_2021_RDN Opinia Rady w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej (projekt zarządzenia Rektora UWr z 9.12.2021 r.pdf (431,85KB)