Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 2021

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 18 stycznia 2021 r.

PDFUchwała nr 2_I_2021 Rady WPAE UWr w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w UWr.pdf (250,04KB)
PDFUchwała nr 3_I_2021 Rady WPAE UWr w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia na WPAE UWr w roku akademickim 2021_2022.pdf (125,90KB)
PDFUchwała nr 3_I_2021 Rady WPAE UWr w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia na WPAE UWr_2021_2022_załącznik nr 1.pdf (171,35KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 22 lutego 2021 r.

PDFUchwała nr 4_II_2021 Rady WPAE UWr w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu prac magisterskich i licencjackich.pdf (197,42KB)
PDFUchwała nr 5_II_2021 Rady WPAE UWr w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające sie w roku akademickim 2022_2023 na WPAE UWr.pdf (443,05KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 22 marca 2021 r.

PDFUchwała 6_III_2021 w sprawie propozycji kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WPAE UWr.pdf (371,98KB)
PDFUchwała 7_III_2021 w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2021_2022.pdf (117,74KB)

XLSUchwała III_7_2021_załącznik nr 1_ADMINISTRACJA.xls (136,00KB)
XLSUchwała III_7_2021_załącznik nr 2_PRAWO.xls (136,50KB)
XLSXUchwała III_7_2021_załącznik nr 3_RÓWNOLEGŁE JĘZYK OBCY.xlsx (12,55KB)
PDFUchwała 8_III_2021 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (335,39KB)
PDFUchwała 9_III_2021 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WPAE UWr.pdf (165,86KB)

PDFUchwała 10_III_2021 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia na WPAE UWr.pdf (165,44KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 24 maja 2021 r.

PDFUchwała 11_III_2021 w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia na WPAE_2022_2023.pdf (469,35KB)
PDFUchwała 12_III_2021 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na WPAE w roku ad_2025_2026.pdf (537,19KB)
PDFUchwała 13_III_2021_Opinia w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych.pdf (150,77KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 21 czerwca 2021 r.

PDFUchwała 14_VI_2021 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE z przchodów wlasnych wewnętrznych.pdf (335,27KB)
PDFUchwała 15_VI_2021 w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr oraz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych 2021_2022.pdf (123,21KB)
PDFUchwała 15_VI_2021 w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru_załącznik nr 1.pdf (354,58KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 20 września 2021 r.

PDFUchwała 16_IX_2021 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021_2022.pdf (302,84KB)
PDFUchwała 17_IX_2021 Opinia w sprawie upoważnienia osób ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2021_2022.pdf (157,59KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 11 października 2021 r.

PDFUchwała 18_X_2021 w sprawie opinii Rady WPAE UWr dotyczącej projektu zarządzenia Rektora UWr w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r.pdf (301,09KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 25 października 2021 r.

PDFUchwała 19_X_2021 stanowisko Rady WPAE UWr w w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7_10_2021 r. w sprawie K3_21.pdf (301,61KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 28 października 2021 r.

PDFUchwała 20_X_2021 w sprawie przedstawienia kandydatów do komisji ds. nagród organizacyjnych i dydaktycznych Rektora UWr dla nauczycieli akademickich.pdf (304,24KB)

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 13 grudnia 2021 r. 

PDFUchwała 20_X_2021 w sprawie przedstawienia kandydatów do komisji ds. nagród organizacyjnych i dydaktycznych Rektora UWr dla nauczycieli akademickich.pdf (304,24KB)
PDFUchwała 21_XII_2021 Opinia Rady w sprawie określenia trybu, zasad itd. oceny okresowej - projekt zarządzenia Rektora UWr z dnia 17.11.2021 r.pdf (396,10KB)
PDFUchwała 22_XII_2021 w sprawie opinii dot. limitów przyjęć na studia na WPAE w roku akdemickim 2022_2023.pdf (125,42KB)
PDFUchwała 22_XII_2021 w sprawie opinii dot. limitów przyjęć na studia na WPAE w roku akdemickim 2022_2023_załącznik.pdf (171,40KB)
PDFUchwała 23_XII_2021 w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akad_2023_2024 na WPAE UWr.pdf (431,30KB)
PDFUchwała 24_XII_2021 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na WPAE UWr w roku akad_2026_2027.pdf (363,16KB)
PDFUchwała 25_XII_2021 Opinia Rady w sprawie określenia trybu, zasad itd. oceny okresowej - projekt zarządzenia Rektora UWr z dnia 9.12.2021 r..pdf (399,02KB)