Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2013 roku z dnia 7.01.2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w UWr kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.pdf (459,49KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst. ujedn. zarządzenia Nr 1 z 2013 w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (2,10MB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2013 roku z dnia 07.01.2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni w ISM na WNS UWr.pdf (50,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2013 roku z dnia 8.01.2013 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski w ISKŚO na WF UWr.pdf (44,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2013 roku z dnia 21.01.2013 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów UWr.pdf (65,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2013 roku z dnia 23.01.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf (45,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2013 roku z dnia 25.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf (41,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2013 roku z dnia 31.01.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS kierunkowi studiów LL.B. International and European Law na WPAE.pdf (40,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2013 roku z dnia 31.01.2013 r. uchylające zarządzenie nr 79 z 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałej w UWr.pdf (38,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2013 roku z dnia 6.02.2013 r. odwołujące Komisję ds. Etyki powołaną w dniu 1 marca 2011 roku.pdf (45,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2013 roku z dnia 06.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.pdf (41,11KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2013 roku z dnia 06.02.2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.pdf (40,85KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2013 roku z dnia 06.02.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf (43,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2013 roku z dnia 06.02.2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf (41,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2013 roku z dnia 07.02.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 2011 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (32,25KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2013 roku z dnia 11.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (193,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2013 roku z dnia 11.02.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 117 z 2012 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (54,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2013 roku z dnia 11.02.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w IFR na WF UWr.pdf (39,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia prowincji rzymskich na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku archeologia na WNHP UWr.pdf (47,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności edukacja nieformalna na WF UWr.pdf (55,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS niestacjonarnym (zaocznym) studiom II stopnia na kierunku prawo na WPAE UWr.pdf (39,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie na WNHP.pdf (52,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie nadania kodów USOS stacjonarnym studiom I i II stopnia na kierunku mikrobiologia na WNB UWr.pdf (44,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2013 roku z dnia 15.02.2013 r. w sprawie wysokości opłaty za jeden semestr 2,5 letnich niestacjonarnych studiów drugiego stopnia prawa na WPAE UWr.pdf (29,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2013 roku z dnia 14.02.2013 r. w sprawie likwidacji Zespołu Chemii Produktów Naturalnych na WCh UWr.pdf (40,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2013 roku z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad i trybu działania komisji oceniających nauczycieli akademickich w UWr.pdf (41,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2013 roku z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii UWr.pdf (43,93KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2013 roku z dnia 13.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej WNZKŚ UWr.pdf (44,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2013 roku z dnia 12.03.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym i niesta. studiom I stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na WF UWr.pdf (47,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2013 roku z dnia 12.03.2013 r. w sprawie zmiany organizacji w IGRR na WNZKŚ UWr.pdf (40,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2013 roku z dnia 13.03.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS specjalności biotechnology na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku bietechnologia na WB UWr.pdf (44,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2013 roku z dnia 13.03.2013 r. w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny osobistej.pdf (42,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2013 roku z dnia 13.03.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2012-2013.pdf (42,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2013 roku z dnia 18.03.2013 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów na WNHP UWr.pdf (48,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2013 roku z dnia 18.03.2013 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym na WNHP UWr.pdf (40,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2013 roku z dnia 19.03.2013 r. w sprawie kodów USOS dla specjalności na kierunku dziedzictwo kultury materialnej-ochrona, promocja, gospodarowanie.pdf (60,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2013 roku z dnia 19.03.2013 r. w sprawie nadania kodów USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku mikrobiologia na WNB UWr.pdf (50,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2013 roku z dnia 19.03.2013 r. w sprawie nadania kodów USOS niestacjonarnym studiom II stopnia na kierunku prawo na WPAE UWr.pdf (40,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2013 roku z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i realizacji programów kształcenia w UWr.pdf (126,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2013 roku z dnia 26.03.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności biologia lasu na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (48,92KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2013 roku z dnia 26.03.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach II stopnia na kierunku chemia na WCh UWr.pdf (50,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2013 roku z dnia 26.03.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskich na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (51,61KB)

 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2013 roku z dnia 27.03.2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do UWr.pdf (35,47KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 43 z 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do UWr (212,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2013 roku z dnia 29.03.2013 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.pdf (49,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2013 roku z dnia 29.03.2013 r. w sprawie Centrum Edukacji Nauczycielskiej w UWr.pdf (51,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2013 roku z dnia 5.04.2013 r. uchylające zarządzenia dotyczące Regulaminu kursów dokształcających w UWr.pdf (38,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2013 roku z dnia 9.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w UWr.pdf (75,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku cultural communication na WNHP UWr.pdf (50,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku kultura i praktyka tekstu twórcze pisanie i edytorstwo na WF UWr.pdf (53,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku european cultures na WNHP UWr.pdf (50,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku antropologia literatury, teatru i filmu na WF UWr.pdf (52,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stac. studiom I stopnia na kierunku chemistry na WCh UWr.pdf (49,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2013 roku z dnia 09.04.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności Judaistyka na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf (45,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2013 roku z dnia 15.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SPNJO UWr.pdf (47,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2013 roku z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym i niestacjonarnym studiom II stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowa na WF UWr.pdf (51,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2013 roku z dnia 23.04.2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS.pdf (52,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2013 roku z dnia 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w UWr.pdf (87,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2013 roku z dnia 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podm. na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr.pdf (80,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2013 roku z dnia 23.04.2013 r. w sprawie określenia w 2013 roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego.pdf (113,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2013 roku z dnia 23.04.2013 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 147 z 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2013 roku.pdf (40,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2013 roku z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności informatyka chemiczna na stac. studiach II stopnia na kierunku chemia na WCh UWr.pdf (46,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2013 roku z dnia 26.04.2013 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w UWr.pdf (53,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2013 roku z dnia 30.04.2013 r. zmianiające zarządzenie w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2012-2013.pdf (37,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2013 roku z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wprow. Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w UWr na rok akad. 2013-2014.pdf (115,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2013 roku z dnia 30.04.2013 r. w sprawie likwidacji Zespołu Dydaktyczno-Medialnego na WFA UWr.pdf (32,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2013 roku z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Informatyki na WMI UWr.pdf (40,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2013 roku z dnia 30.04.2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Europejskie Bezpieczeństwo Gospodarcze na WNS UWr.pdf (51,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2013 roku z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Dycyplinarnej dla Doktorantów.pdf (42,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2013 roku z dnia 08.05.2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej na WPAE UWr.pdf (60,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2013 roku z dnia 13.05.2013 r. w sprawie zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników UWr.pdf (50,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2013 roku z dnia 14.05.2013 r. w sprawie likwidacji specjalności na niestacjonarnych zaocznych studiach II stopnia na kierunku fizyka na WFA UWr.pdf (42,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2013 roku z dnia 14.05.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku geografia na WNZKŚ UWr.pdf (48,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2013 roku z dnia 14.05.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku antiquity and archaeology na WNHP UWr.pdf (46,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2013 roku z dnia 15.05.2013 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie IRK w UWr w roku akademickim 2013-2014.pdf (65,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2013 roku z dnia 16.05.2013 r. w sprawie nadaniakodu USOS stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku biotechnology na WB UWr.pdf (44,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2013 roku z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego.pdf (569,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2013 roku z dnia 16.05.2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 36 z 2010 roku w sprawie Instytutu Konfucjusza w UWr.pdf (59,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2013 roku z dnia 21.05.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS specjalności turism na stacjonarne studia II stopnia na kierunku geografia na WNZKŚ UWr.pdf (45,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2013 roku z dnia 21.05.2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej w IHPP na WPAE UWr.pdf (50,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2013 roku z dnia 21.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku europeistyka na WNS UWr.pdf (51,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2013 roku z dnia 21.05.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (38,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2013 roku z dnia 24.05.2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 64 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na studia w UWr na rok akademicki 2013-2014.pdf (51,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w KDPP na WPAE UWr.pdf (69,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności Kultura filmowa na kierunku kulturoznawstwo na WNHP UWr.pdf (46,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku politologia na WNS UWr.pdf (45,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności europejski samorząd terytorialny na kierunku europeistyka na WNS UWr.pdf (47,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności media i komunikowanie społeczne na kierunku europeistyka na WNS UWr.pdf (49,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych na stacjonarnych i niestacj. studiach I stopnia na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf (48,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2013 roku z dnia 27.05.2013 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Komputery w nauczaniu fizyki na WFA UWr.pdf (39,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2013 roku z dnia 31.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na niestacjonarnych zaocznych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (46,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2013 roku z dnia 31.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku chemia na WCh UWr.pdf (46,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2013 roku z dnia 29.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności economic and sustainable business na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku ekonomia na WPAE UWr.pdf (46,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2013 roku z dnia 31.05.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez WNB i WNZKŚ UWr.pdf (46,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2013 roku z dnia 31.05.2013 r. w sprawie likwidacji specjalności na niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez WNB i WNZKŚ UWr.pdf (44,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2013 roku z dnia 06.06.2013 r. w sprawie likwidacji specjalności na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (41,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2013 roku z dnia 07.06.2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na WPAE UWr.pdf (50,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2013 roku z dnia 07.06.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na WNB UWr.pdf (52,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2013 roku z dnia 10.06.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 44 z 2013 roku wprowadzającego Zasady nauczania języków obcych w SPNJO UWr.pdf (33,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2013 roku z dnia 10.06.2013 r. w sprawie nazwy specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku europeistyka na WNS UWr.pdf (49,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2013 roku z dnia 11.06.2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Metod Programowania w II na WMI UWr.pdf (40,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2013 roku z dnia 11.06.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na WNS UWr.pdf (56,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2013 roku z dnia 11.06.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna an WF UWr.pdf (50,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2013 roku z dnia 11.06.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym i niestacjonarnym studiom II stopnia n akierunku bezpieczeństwo międzynarodowe na WNS UWr.pdf (53,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2013 roku z dnia 11.06.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku polityka publiczna na WNS UWr.pdf (55,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2013 roku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu umów najmu i dzierżawy w UWr.pdf (100,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2013 roku z dnia 20.06.2013 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki na WPAE UWr.pdf (60,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2013 roku z dnia 20.06.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na WNHP UWr.pdf (45,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2013 roku z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych i UKR UWr prowadzących postępowanie rekrutacyjne na studia.pdf (51,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2013 roku z dnia 21.06.2013 r. w sprawie utworzenia Sekcji Pomocy Materialnej na WPAE UWr.pdf (58,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2013 roku z dnia 24.06.2013 r. w sprawie polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (40,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2013 roku z dnia 25.06.2013 r. w sprawie nadania kodów USOS stacjonarnym i niestacjonarnym zaocznym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na WNHP UWr.pdf (46,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2013 roku z dnia 28.06.2013 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2013-2014.pdf (154,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2013 roku z dnia 04.07.2013 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia w 2013 r. w UWr.pdf (59,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2013 roku z dnia 24.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108 z 2012 w sprawie opłat.pdf (34,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2013 roku z dnia 25.07.2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w UWr.pdf (82,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w spr. zmiany nazwy specjalności filologia niderlandzka na WF UWr.pdf (44,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopni an akierunku administracja na WPAE UWr.pdf (48,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku ekonomia angielska WPAE.pdf (45,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności global studies na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf (46,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku socjologia techniki i ekologii na WNS.pdf (45,30KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf (45,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf (38,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji skandynawistyka na WF UWr.pdf (45,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej na filologii polskiej na WF UWr.pdf (44,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 125 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na specjalności filologia hiszpańska na kierunku filologia a WF UWr.pdf (46,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2013 roku z dnia 29.07.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na filologii francuskiej na WF UWr.pdf (45,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2013 roku z dnia 05.08.2013 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście w IFP na WF UWr.pdf (39,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128 z 2013 roku z dnia 6.08.2013 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w IFG na WF UWr.pdf (40,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2013 roku z dnia 08.08.2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Praw Orientalnych w KDPP na WPAE UWr.pdf (49,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 130 z 2013 roku z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi eduk. na kursie dokształcającym oraz innych wzorów.pdf (76,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 131 z 2013 roku z dnia 13.08.2013 r. w sprawie nadania kodu USOS KMISHS UWr.pdf (48,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 132 z 2013 roku z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w UWr.pdf (131,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 133 z 2013 roku z dnia 22.08.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 59 z 2013 r. w sprawie określenia w 2013 roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów.pdf (78,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 134 z 2013 roku z dnia 22.08.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 15 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji UWr.pdf (43,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 135 z 2013 roku z dnia 24.08.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 15 z 2013 roku i zarządzenie nr 93 z 2012 roku.pdf (73,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 136 z 2013 roku z dnia 30.08.2013 r. w sprawie danych zamieszczanych w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL_on.pdf (63,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 137 z 2013 roku z dnia 4.09.2013 r. zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.pdf (42,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 138 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UWr.pdf (57,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 139 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf (173,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 140 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów BU we Wrocławiu.pdf (151,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 141 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie czasu pracy pracowników BU we Wrocławiu.pdf (45,66KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 142 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów BU we Wrocławiu.pdf (75,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 143 z 2013 roku z dnia 6.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.pdf (77,72KB)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 144 z 2013 roku z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących zabezpieczania i przechowywania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - uchylone przez zarządzenie Nr 104/2014

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 145 z 2013 roku z dnia 12.09.2013 r. zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (43,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 146 z 2013 roku z dnia 16.09.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 18 z 2008 roku w sprawie organizowania szkolenia studentów UWr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf (61,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 147 z 2013 roku z dnia 23.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w UWr.pdf (134,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 148 z 2013 roku z dnia 23.09.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 79 z 2010 roku określającego zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników UWr.pdf (45,82KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 149 z 2013 roku z dnia 23.09.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 128 z 2006 roku w sprawie liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych w UWr.pdf (29,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 150 z 2013 roku z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.pdf (276,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 151 z 2013 roku z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w IFA na WF UWr.pdf (46,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 152 z 2013 roku z dnia 30.09.2013 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich w IFA na WF UWr.pdf (54,63KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 153 z 2013 roku z dnia 30.09.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2013-2014.pdf (82,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 154 z 2013 roku z dnia 1.10.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (34,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 155 z 2013 roku z dnia 03.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności marketing na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf (45,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 156 z 2013 roku z dnia 03.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności edukacja wielokulturowa na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf (46,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 157 z 2013 roku z dnia 16.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w rehionie na pedagogice na WNHP UWr.pdf (46,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 158 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. określające procedurę wystawiania przez UWr zaświadczeń dla studentów i doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich.pdf (62,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 159 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalizacji helleńskiej na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia specjalności FKKŚ na WF UWr.pdf (44,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 160 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji studia bizantyjskie i nowogreckie na stacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna na WF UWr.pdf (36,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 161 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna na WF UWr.pdf (44,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 162 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia specjalność FKKŚ na WF UWr.pdf (47,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 163 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na stacjonarnych studiach II stopnia n kierunku filologia specjalność FKKŚ na WF UWr.pdf (46,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 164 z 2013 roku z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Paleobotaniki w Pracownię Paleobotaniki w ING na WNZKS UWr.pdf (47,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 165 z 2013 roku z dnia 25.10.2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych w IPs na WNHP UWr.pdf (34,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 166 z 2013 roku z dnia 28.10.2013 r. w sprawie uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf (45,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 167 z 2013 roku z dnia 28.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności ochrona i zarządzanie na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku geografia na WNZKŚ UWr.pdf (45,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 168 z 2013 roku z dnia 29.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia przestrzeni w układach lokalnych na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf (45,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 169 z 2013 roku z dnia 31.10.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności communication management na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowa na WF UWr.pdf (47,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 170 z 2013 roku z dnia 08.11.2013 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (40,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 171 z 2013 roku z dnia 15.11.2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 76 z 2013 roku w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów.pdf (39,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 172 z 2013 roku z dnia 25.11.2013 r. w sprawie likwidacji Zespołu Informatyzacji Spraw Studenckich w Dziale Usług Informatycznych UWr.pdf (41,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 173 z 2013 roku z dnia 28.11.2013 r. zmieniające do zarządzenia nr 83 z 2011 w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z użytkowania w UWr.pdf (39,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 174 z 2013 roku z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w UWr.pdf (96,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 175 z 2013 roku z dnia 12.12.2013 r. zmiające zarządzenie nr 7 z 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie UWr.pdf (64,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 176 z 2013 roku z dnia 17.12.2013 r. w sprawie utworzenia Stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Informatyki i Matematyki Stosowanej dla Biznesu na WMI UWr.pdf (52,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 177 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 108 z 2012 roku w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf (74,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 178 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności dyplomacja lokalna i regionalna na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku dyplomacja europejska na WNS UWr.pdf (47,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 179 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności numizmatyka na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku archeologia na WNHP UWr.pdf (45,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 180 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności inteligentne przetwarzanie danych na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku informatyka na WMI UWr.pdf (46,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 181 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 74 z 2013 roku.pdf (36,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 182 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. wprowadzające Regulamin użyczania urządzeń specjalistycznych przeznaczonych dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów UWr.pdf (94,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 183 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia w 2014 roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów.pdf (112,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 184 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf (47,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 185 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. zmieniające organizację w IAr na WNHP UWr.pdf (38,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 186 z 2013 roku z dnia 19.12.2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze na WNHP UWr.pdf (60,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 187 z 2013 roku z dnia 23.12.2013 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na WF UWr.pdf (40,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 188 z 2013 roku z dnia 23.12.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 15 z 2013 roku.pdf (38,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 189 z 2013 roku z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf (56,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 190 z 2013 roku z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014.pdf (66,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 191 z 2013 roku z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 roku wprowadzającego zasady polityki rachunkowości w UWr z późniejszymi zmianami.pdf (42,77KB)