Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu - pracownik badawczego - adiunkt (post-doc) w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: pracownika badawczego - adiunkta (post-doc) w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego” (UMO-2020/37/B/HS6/00479)

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej

Numer konkursu: IS.4611.1.2020

Data ogłoszenia: 22 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 1 marca 2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Jacek Burski

Uzasadnienie:  Na konkurs wpłynęły 2 kandydatury. Dokumenty kandydatów zostały przeanalizowane przez komisję konkursową, przeprowadzono rozmowy z kandydatami oraz poddano ich aplikacje opiniowaniu przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych, Radę Instytutu Socjologii oraz Radę Wydziału Nauk Społecznych. Po uzyskaniu opinii ciał kolegialnych, komisja zebrała się ponownie i poddała głosowaniu obie kandydatury, w wyniku którego rekomendację do zatrudnienia w projekcie NCN COV-WORK uzyskał dr Jacek Burski. Dr Jacek Burski wykazał się bogatszym i aktualniejszym niż kontrkandydat dorobkiem naukowym z zakresu socjologii pracy, badań nad prekaryzacją oraz badań biograficznych z wykorzystaniem metodologii Fritza Schützego. Spełnia on wszystkie warunki ogłoszonego konkursu. W przeciwieństwie do kontrkandydata, który nie uzyskał pozytywnej opinii Rady Instytutu Socjologii, dr Jacek Burski uzyskał pozytywne opinie wszystkich ciał kolegialnych: Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne, Rady Instytutu Socjologii oraz Rady Wydziału Nauk Społecznych. Uzyskał także jednogłośne poparcie Komisji Konkursowej. Ze względu na wcześniejszy udział w projektach badawczych NCN z wykorzystaniem metodologii Fritza Schützego, kandydat w pełni odpowiada wymaganiom wynikającym z zadań adiunkta post-doc w projekcie NCN COV-WORK.