Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2021

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26 stycznia 2021 r.

PDFuchwala 1 2021 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego tematu pracy magisterskiej.pdf (524,64KB)
PDFuchwala 3 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB.pdf (668,46KB)
PDFuchwała 2 2021 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia I i II stopnia.pdf (542,86KB)

 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 lutego 2021 r.

PDFuchwała 4 2021 w sprawie zatwierdzenia listy wykładów do wyboru prowadzonych na Wydziale Biotechnologii.pdf (524,75KB)
PDFuchwała 5 2021 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2022 2023.pdf (525,74KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 9 marca 2021 r.

PDFuchwała 6 2021_w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Medyczna Biotechnologia Molekularna.pdf (527,11KB)
PDFuchwała 7 2021_w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny naucz. akad. w ramach dyscyplin N. Medyczne oraz Inż. Biomed..pdf (526,14KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 marca 2021 r.

PDFuchwała 10 2021_olimpijczycy MBM.pdf (565,42KB)
PDFuchwała 8 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego U. Nowak.pdf (531,19KB)
PDFuchwała 9 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego A. Tomal.pdf (529,17KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 kwietnia 2021 r.

PDFuchwała 11 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego K. Piekarowicz.pdf (532,07KB)
PDFuchwała 12 2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego A. Boba.pdf (531,52KB)
PDFuchwała 13 2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego D. Drabik.pdf (533,41KB)
PDFuchwała 14 2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego Ł. Opaliński.pdf (533,37KB)
PDFuchwała 15 2021 w sprawie wyznaczenia Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminów obron prac dyplomowych.pdf (592,82KB)
PDFuchwała 16 2021 w sprawie listu wyrażającego opinię RW Biot. w sprawie aktualnie obowiązującego prawa o zamówieniach publicznych skierowanego do JM Rektora.pdf (182,74KB)

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 maja 2021 r.

PDFuchwała 17 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego A. Tomal.pdf (534,35KB)
PDFuchwała 18 2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego M. Morais.pdf (534,38KB)
PDFuchwała 19 2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego A. Kumar Singh.pdf (534,94KB)
PDFuchwała 20 2021 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy mgr poza Wydziałem_I. Irkliyenko.pdf (526,32KB)
PDFuchwała 21 2021 w sprawie zatw. zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad st. centr. na studia na kier. Biotechnologia rozpocz.się w r.akad. 2025 2026.docx.pdf (538,19KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29 czerwca 2021 r.

PDFuchwała 22 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego A.Kocyła.pdf (530,35KB)
PDFuchwała 23 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego Ł.Opaliński.pdf (532,33KB)
PDFuchwała 24 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego A.Strzałka.pdf (531,19KB)
PDFuchwała 25 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego K.Pietraszek-Gremplewicz.pdf (532,75KB)
PDFuchwała 26 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego K.Służalska.pdf (531,55KB)
PDFuchwała 27 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego B.Kepplinger.pdf (530,98KB)
PDFuchwała 28 2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego I.Kopernyk.pdf (532,80KB)
PDFuchwała 29 2021 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego WB na 2021 r..pdf (525,23KB)
PDFuchwała 30 2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego WB za 2020 r..pdf (526,14KB)
PDFuchwała 31 2021 w sprawie zatwierdzenia podziału przychodów własnych wewnętrznych na rok 2021.pdf (523,48KB)
PDFuchwała 32 2021 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy mgr poza Wydziałem_J. Gubała.pdf (529,14KB)
PDFuchwała 33_2021 w sprawie zatwierdzenia zasad wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów na Wydziale Biotechnologii.pdf (525,31KB)

PDFuchwala 34 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_dr P. Dobrzański.docx.pdf (626,91KB)
PDFuchwala 35 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_prof. A. Jezierski.docx.pdf (633,05KB)
PDFuchwala 36 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_dr A. Szalewicz.docx.pdf (632,91KB)
PDFuchwala 37 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_dr Z. Wróblewski.docx.pdf (640,19KB)
PDFuchwala 38 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_prof. E. Piasecki.docx.pdf (632,40KB)
PDFuchwala 39 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_dr K. Dzwonek.docx.pdf (631,07KB)
PDFuchwala 40 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_dr B. Orzechowska.docx.pdf (632,72KB)
PDFuchwala 41 2021 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB_mgr P.Śliwiński.docx.pdf (634,63KB)